RODO

 

Inspektor Ochrony Danych: Maria Moszczak, e-mail: iodo@pzol.pl, tel.: 33 866 13 49/50, wew. 46

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – depozyt

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do kontaktu

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna – ZFŚS

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com