Oddział Dzienny Psychiatryczny

 

 

 Oddział Dzienny Psychiatryczny w Żywcu prowadzi terapię w trybie dziennym skierowaną do:

 • osób u których nasilenie trudności w życiu (osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym) lub objawów choroby, powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku  rodzinnym i społecznym;
 • osób, które cierpią na zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjne, występujące pod postacią somatyczną oraz zaburzenia snu, psychozy, zaburzenia;
 • osobowości, nie wymagające całodobowej hospitalizacji;
 • osób, które właśnie ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych.

Informacje praktyczne:

 • pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (ODP) dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • leczenie w ODP ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania  leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne;
 • terapia w ODP rozpoczyna się od godziny 9.00 i trwa do godziny 14.00;
 • Pacjent na czas pobytu w ODP jest pod opieką zespołu terapeutycznego, składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty i pielęgniarki;
 • Pacjent przebywający w ODP może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie;
 • Pacjent w trakcie pobytu w ODP otrzymuje jeden posiłek (obiad dwudaniowy) oraz leki wg karty zleceń (na dni pobytu i na dni wolne).

Invalid Displayed Gallery

W ramach pobytu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym prowadzone są:

 postępowanie diagnostyczne obejmujące:

 • badanie lekarskie (psychiatryczne i ogólne)
 • diagnostykę laboratoryjną
 • badanie psychologiczne (w tym wywiad oraz badanie testami psychologicznymi, dostosowanymi do potrzeb pacjenta)
 • rozpoznanie zasobów osobistych, zdolności oraz zainteresowań Pacjenta
 • rozpoznanie sytuacji środowiskowej i socjalno-bytowej Pacjenta

oddziaływania leczniczo-terapeutyczne  i rehabilitacyjne obejmujące:

 • farmakoterapię
 • terapię indywidualną skoncentrowaną na wielu wymiarach życia Pacjenta (rozwiązywanie problemów osobistych, społecznych i  zawodowych)
 • terapię grupową z elementami psychodramy, psychorysunku, muzykoterapii, relaksacji,  treningu umiejętności tzw. miękkich (komunikacja, motywacja, asertywność)
 • fototerapię zaburzeń depresyjnych
 • terapię zajęciową obejmującą różnorodne formy, takie jak: arteterapia, rekreacja, rozwijanie zainteresowań, ergoterapia
 • psychoedukację pacjenta w zakresie farmakoterapii, nawyków związanych z leczeniem oraz profilaktyką objawów; dostęp do odpowiednich pozycji książkowych i broszur
 • promocję zdrowego stylu życia: pogadanki, spotkania ze specjalistami
 • psychoedukację i wsparcie rodziny Pacjenta i Jego opiekunów (doświadczanie  choroby, edukacja w zakresie możliwości pomocy, bieżące problemy)
 • treningi umiejętności praktycznych, społecznych, osobistych np.: gospodarowania czasem, budżetem, trening relaksacyjny, higieniczny, kulinarny

Kiedy warto iść do poradni zdrowia psychicznego?

 • Jeżeli kryzys lub silne przeżycia, których doświadczyłeś lub doświadczasz (np.: śmierć, wypadek, choroba, rozwód, problemy z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, uzależnienie, współuzależnienie, hazard, przemoc, problemy małżeńskie, rodzicielskie, inne), utrudniają Ci normalne funkcjonowanie i wpływają negatywnie na twoje samopoczucie;
 • Jeżeli łatwiej niż zwykle, bez wyraźnego uzasadnienia, popadasz w przygnębienie, apatię, zniechęcenie, „zmęczenie życiem”, nieustające poczucie winy i nie radzenia sobie z podstawowymi sprawami, czujesz się bezwartościowy, niepotrzebny, myślisz często o śmierci, nie odczuwasz od dawna zadowolenia z życia, nie potrafisz się cieszyć się tak, jak kiedyś, nie potrafisz znaleźć rozwiązania dotychczasowych problemów nie możesz się skupić lub masz problemy z pamięcią, koncentracją;
 • Jeżeli odczuwasz, bez wyraźnych przyczyn i realnego zagrożenia, lęk i zaniepokojenie, którym towarzyszą dolegliwości somatyczne (trudności z oddychaniem, bóle w klatce piersiowej, bóle żołądka, sztywnienie lub osłabienie mięśni), które utrudniają Ci normalne funkcjonowanie (boisz się wyjść z domu, spotykać z ludźmi, załatwiać codzienne sprawy, uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach);
 • Jeżeli odczuwasz przy pomocy zmysłów (np. słuchu, wzroku, węchu, smaku) rzeczy, których nie ma w pobliżu (np. głosy, dźwięki, postacie, zjawiska) lub jesteś od pewnego czasu nadwrażliwy na dźwięki, obecność innych, światło;
 • Jeżeli masz poczucie nieprzyjaznego nastawienia innych do swojej osoby, tego, że chcą ci zaszkodzić, ośmieszają cię, ciągle o tobie mówią, znają twoje myśli, są do ciebie wrogo nastawieni;
 • Jeżeli od jakiegoś czasu nie potrafisz porozumieć się z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi, codzienne sprawy przerastają cię, często reagujesz płaczem, bezsilnością, nie masz motywacji do działania,  inni doradzają ci często odpoczynek.

kontakt e-mail

oddzialdzienny@pzol.pl

tel. 33 432 28 47

Żywiec, ul. Garbarska 3

 

 

   
 

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com