Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

 

 

Zasady przyjęcia do PZOL sp. z o.o. – Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego – ZOL z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2018.2475 z dnia 2018.12.29), podstawą do przyjęcia jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wzór stanowi zał. nr 1 do rozporządzenia). Wskazanie do przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego stanowi rozpoznanie zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09), Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29), Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39) oraz Upośledzenie umysłowe (F70-F79).

Na skierowaniu należy wpisać tryb przyjęcia (przypadek pilny lub stabilny, czas pobytu: stały lub czasowy – na ile miesięcy). Skierowanie ważne jest 14 dni od jego wystawienia – ważność przedłuża oczekiwanie na przyjęcie, jeśli wpis na listę oczekujących nastąpi do 14 dni po wystawieniu skierowania.

Do skierowania dołącza się:

– zaświadczenie lekarskie (lekarz psychiatra);

– kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kart leczenia szpitalnego;

– wywiad pielęgniarski;

– orzeczenie o grupie inwalidzkiej;

– odcinek renty lub emerytury, lub decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznanym zasiłku stałym;

– zaświadczenie sądu oraz zgoda sądu na umieszczenie (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

 

pobierz wymagane dokumenty

 

Kwalifikacja do przyjęcia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. Osoba ubiegająca się o miejsce zostaje powiadomiona pisemnie o zajmowanym miejscu w kolejce oraz przypuszczalnym terminie przyjęcia.

Potrzebne dokumenty można otrzymać w Poradni Zdrowia Psychicznego znajdującej się na terenie naszego zakładu lub w filii przy ul. Garbarskiej 3 w Żywcu oraz w Oddziale Psychiatrycznym w Międzybrodziu Bialskim.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie PZOL sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim

lub telefonicznie: 33 866 13 49/50, 33 862 15 19, nr wewnętrzny 121 lub 113, w godz. 7.00-15.00


 

Pielęgniarki koordynujące:

Oddział A1 – Anna Barcik, nr wew. 118

Oddział A2 – Renata Kuś, nr wew.  120

Oddział C1 – Renata Nowak, nr wew. 127

Oddział C2 – Anna Majiczek, nr wew. 128

 

 

Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej – Terapia Zajęciowa

Każdy nowoprzyjęty Pacjent jest zapraszany do pracowni terapii zajęciowej, gdzie zapoznawany jest z ofertą zajęć. Na podstawie obserwacji, wywiadów, analizy dokumentacji medycznej i socjalnej oraz informacji ze spotkań zespołu terapeutycznego, instruktor sporządza zalecenia. Uwzględniają one przedchorobowe oraz aktualne zainteresowania i zdolności Pacjenta.

CELE:

– aktywizacja Pacjenta

– przywracanie umiejętności utraconych w wyniku długotrwałej choroby

– zrozumienie własnych potrzeb

– odzyskanie wiary w siebie

Terapeuta stosuje urozmaicone metody i formy pracy, zachęca Pacjenta do zajęć oraz udziela mu pomocy i wsparcia.

 

OFERTA TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

• Inne poradnictwo – indywidualna rozmowa z pacjentem
• Arteterapia – rysunek, malowanie, wyklejanki
• Muzykoterapia – aktywna (śpiewanie utworów znanych i lubianych, nauka śpiewania nowych piosenek, muzykowanie pacjentów), bierna (słuchanie muzyki relaksacyjnej, trening relaksacyjny Schultza, muzyka aktywizująca )
• Krawiectwo- robótki ręczne, wyszywanie, szycie, reperowanie, zabawkarstwo, robótki na drutach, robótki szydełkowe
• Podstawy stolarstwa – majsterkowanie, przycinanie i obróbka drewna (wykonywanie budek dla ptaków, skrzynek na kwiaty, itp.)
• Zdobnictwo i dekoratorstwo – ikebana, układanie kompozycji z suszonych i żywych kwiatów, roślin, darów natury; dekoracje okolicznościowe, świąteczne; bibułkarstwo, wiklina papierowa
• Biblioterapia – aktywna (czytanie prasy i książek, poradnictwo biblioteczne – propozycje do samodzielnego czytania ), bierna (słuchanie tekstów biblioterapeutycznych aktywizujących bądź relaksacyjnych, książek i gazet)
• Ludoterapia – zabawy manipulacyjne, labirynty, quizy, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, rebusy, krzyżówki
• Zajęcia rekreacyjne – zajęcia świetlicowe, gry w karty, gry planszowe, gry komputerowe, gry zespołowe
• Filmoterapia – oglądanie filmów oraz programów telewizyjnych
• Zooterapia – opieka nad zwierzętami
• Teatroterapia – psychodrama, pantomima, oglądanie spektakli, występy, przygotowywanie przedstawień
• Choreoterapia – taniec, ćwiczenia muzyczno- ruchowe, improwizacje przy muzyce
• Terapia ruchem – gimnastyka poranna, zajęcia sportowe (bule, bambuko, tenis stołowy), spacery, wyjścia rekreacyjne, nordic-walking, silwoterapia
• Zajęcia kulinarne – gotowanie, smażenie, pieczenie ciast, przygotowanie posiłków fit, deserów, grillów, itp.
• Socjoterapia – trening czynności życia codziennego, trening porządkowy, trening budżetowy, nauka operowania pieniędzmi, trening robienia zakupów, profilaktyka zdrowego odżywiania
• Ergoterapia – prace zewnętrzne, ogrodnictwo, pielęgnacja kwiatów, terenu wokół budynku i terenu ośrodka, dyżury porządkowe i inne
• Wyjazdy – wycieczki, wyjazdy indywidualne, grupowe (np. na zakupy)
• Imprezy oddziałowe, zabawy – imprezy organizowane w oddziale z poczęstunkiem, muzyką i śpiewem, imprezy taneczne

 

Gabinet psychologa

CELE:

• diagnostyka psychologiczna

• poprawa lub utrzymanie optymalnego stanu funkcjonowania psychicznego i społecznego

• zapobieganie nawrotom choroby

OFERTA GABINETU PSYCHOLOGA:

• zajęcia psychoterapeutyczne, diagnozowanie
• psychoterapia indywidualna i grupowa
• psychoedukacja
• zajęcia usprawniające, rozwijające funkcje poznawcze i aktywność społeczną

 

KONTAKT:

tel. 33 866 13 49 /50

Terapia zajęciowa:

Oddział A1, nr wew. 119

Oddział A2, nr wew. 141

Oddział C1 i C2, nr wew. 145

Gabinet psychologa:

Oddział A1, nr wew. 119

Oddział C2, nr wew. 129

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com