Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

 

 

Zasady przyjęcia do PZOL sp. z o.o. – Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego – ZOL z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2018.2475 z dnia 2018.12.29), podstawą do przyjęcia jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wzór stanowi zał. nr 1 do rozporządzenia). Wskazanie do przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego stanowi rozpoznanie zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09), Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29), Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39) oraz Upośledzenie umysłowe (F70-F79).

Na skierowaniu należy wpisać tryb przyjęcia (przypadek pilny lub stabilny, czas pobytu: stały lub czasowy – na ile miesięcy). Skierowanie ważne jest 14 dni od jego wystawienia – ważność przedłuża oczekiwanie na przyjęcie, jeśli wpis na listę oczekujących nastąpi do 14 dni po wystawieniu skierowania.

Do skierowania dołącza się:

– zaświadczenie lekarskie (lekarz psychiatra);

– kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kart leczenia szpitalnego;

– wywiad pielęgniarski;

– orzeczenie o grupie inwalidzkiej;

– odcinek renty lub emerytury, lub decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznanym zasiłku stałym;

– zaświadczenie sądu oraz zgoda sądu na umieszczenie (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

 

pobierz wymagane dokumenty

 

Kwalifikacja do przyjęcia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. Osoba ubiegająca się o miejsce zostaje powiadomiona pisemnie o zajmowanym miejscu w kolejce oraz przypuszczalnym terminie przyjęcia.

Potrzebne dokumenty można otrzymać w Poradni Zdrowia Psychicznego znajdującej się na terenie naszego zakładu lub w filii przy ul. Garbarskiej 3 w Żywcu oraz w Oddziale Psychiatrycznym w Międzybrodziu Bialskim.

 

Niezbędne dokumenty wymagane przy przyjęciu Pacjenta do PZOL sp. z o.o.:

• dokument potwierdzający tożsamość- aktualny dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy (pacjent może również potwierdzić tożsamość przy użyciu dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234) lub w inny sposób wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146).
• aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie ( np. Legitymacja Emeryta/Rencisty lub decyzja o przyznaniu zasiłku)
• karty informacyjne z dotychczasowego leczenia szpitalnego
• aktualnie zażywane leki ( zaświadczenie od lekarza)
• aktualne badania laboratoryjne: mocz, morfologia, kreatynina, glukoza, elektrolity, próby wątrobowe, HBS Ag, oraz badanie RTG klatki piersiowej ( badania ważne nie dłużej niż pół roku)

Niezbędne rzeczy, które Pacjent powinien posiadać:

1. Odzież:
• bluza i spodnie dresowe- 3 sztuki
• koszulka z krótkim rękawem- 5 sztuk
• koszulka z długim rękawem- 5 sztuk
• koszule nocne, piżamy- 4 sztuki
• bielizna- 10 sztuk
• skarpety- 10 par
• ręczniki- 2 sztuki
• ręczniki kąpielowe- 2 sztuki
• klapki gumowe- 1 para
• kapcie – 1 para

Asortyment odzieży powinien uwzględniać porę roku, przyzwyczajenie pacjenta oraz praktyczność stosowania.

2. Środki higieny osobistej:
• Mydło w płynie
• żel pod prysznic
• szampon
• gąbka kąpielowa- 3 sztuki
• balsam do ciała lub oliwka
• Sudokrem – w przypadku osób leżących
• chusteczki nawilżające – 3 opakowania
• obcinacz do paznokci
• grzebień
• kubek lub kubek z dziubkiem do picia – w zależności od potrzeb
• szczoteczka do zębów, pasta do zębów
• pojemnik na protezę, preparat do mycia protez, klej do protez w razie potrzeby
• koszyczek plastikowy na środki pielęgnacyjne
• pianka do golenia (w przypadku mężczyzn)
• maszynki jednorazowe 30 sztuk

3. Napoje niegazowane (woda, soki)

 


Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie PZOL sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim

lub telefonicznie: 33 866 13 49/50, 33 862 15 19, nr wewnętrzny 121 lub 113, w godz. 7.00-15.00


 

Pielęgniarki koordynujące:

Oddział A1 – Anna Barcik, nr wew. 118

Oddział A2 – Renata Kuś, nr wew.  120

Oddział C1 – Renata Nowak, nr wew. 127

Oddział C2 – Anna Majiczek, nr wew. 128

 

 

Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej – Terapia Zajęciowa

Każdy nowoprzyjęty Pacjent jest zapraszany do pracowni terapii zajęciowej, gdzie zapoznawany jest z ofertą zajęć. Na podstawie obserwacji, wywiadów, analizy dokumentacji medycznej i socjalnej oraz informacji ze spotkań zespołu terapeutycznego, instruktor sporządza zalecenia. Uwzględniają one przedchorobowe oraz aktualne zainteresowania i zdolności Pacjenta.

CELE:

– aktywizacja Pacjenta

– przywracanie umiejętności utraconych w wyniku długotrwałej choroby

– zrozumienie własnych potrzeb

– odzyskanie wiary w siebie

Terapeuta stosuje urozmaicone metody i formy pracy, zachęca Pacjenta do zajęć oraz udziela mu pomocy i wsparcia.

 

OFERTA TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

• Inne poradnictwo – indywidualna rozmowa z pacjentem
• Arteterapia – rysunek, malowanie, wyklejanki
• Muzykoterapia – aktywna (śpiewanie utworów znanych i lubianych, nauka śpiewania nowych piosenek, muzykowanie pacjentów), bierna (słuchanie muzyki relaksacyjnej, trening relaksacyjny Schultza, muzyka aktywizująca )
• Krawiectwo- robótki ręczne, wyszywanie, szycie, reperowanie, zabawkarstwo, robótki na drutach, robótki szydełkowe
• Podstawy stolarstwa – majsterkowanie, przycinanie i obróbka drewna (wykonywanie budek dla ptaków, skrzynek na kwiaty, itp.)
• Zdobnictwo i dekoratorstwo – ikebana, układanie kompozycji z suszonych i żywych kwiatów, roślin, darów natury; dekoracje okolicznościowe, świąteczne; bibułkarstwo, wiklina papierowa
• Biblioterapia – aktywna (czytanie prasy i książek, poradnictwo biblioteczne – propozycje do samodzielnego czytania ), bierna (słuchanie tekstów biblioterapeutycznych aktywizujących bądź relaksacyjnych, książek i gazet)
• Ludoterapia – zabawy manipulacyjne, labirynty, quizy, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, rebusy, krzyżówki
• Zajęcia rekreacyjne – zajęcia świetlicowe, gry w karty, gry planszowe, gry komputerowe, gry zespołowe
• Filmoterapia – oglądanie filmów oraz programów telewizyjnych
• Zooterapia – opieka nad zwierzętami
• Teatroterapia – psychodrama, pantomima, oglądanie spektakli, występy, przygotowywanie przedstawień
• Choreoterapia – taniec, ćwiczenia muzyczno- ruchowe, improwizacje przy muzyce
• Terapia ruchem – gimnastyka poranna, zajęcia sportowe (bule, bambuko, tenis stołowy), spacery, wyjścia rekreacyjne, nordic-walking, silwoterapia
• Zajęcia kulinarne – gotowanie, smażenie, pieczenie ciast, przygotowanie posiłków fit, deserów, grillów, itp.
• Socjoterapia – trening czynności życia codziennego, trening porządkowy, trening budżetowy, nauka operowania pieniędzmi, trening robienia zakupów, profilaktyka zdrowego odżywiania
• Ergoterapia – prace zewnętrzne, ogrodnictwo, pielęgnacja kwiatów, terenu wokół budynku i terenu ośrodka, dyżury porządkowe i inne
• Wyjazdy – wycieczki, wyjazdy indywidualne, grupowe (np. na zakupy)
• Imprezy oddziałowe, zabawy – imprezy organizowane w oddziale z poczęstunkiem, muzyką i śpiewem, imprezy taneczne

 

Gabinet psychologa

CELE:

• diagnostyka psychologiczna

• poprawa lub utrzymanie optymalnego stanu funkcjonowania psychicznego i społecznego

• zapobieganie nawrotom choroby

OFERTA GABINETU PSYCHOLOGA:

• zajęcia psychoterapeutyczne, diagnozowanie
• psychoterapia indywidualna i grupowa
• psychoedukacja
• zajęcia usprawniające, rozwijające funkcje poznawcze i aktywność społeczną

 

KONTAKT:

tel. 33 866 13 49 /50

Terapia zajęciowa:

Oddział A1, nr wew. 119

Oddział A2, nr wew. 141

Oddział C1 i C2, nr wew. 145

Gabinet psychologa:

Oddział A1, nr wew. 119

Oddział C2, nr wew. 129

 


Informacja dla pacjentów PZOL Sp. z o. o. Międzybrodzie Bialskie i ich rodzin

1. PZOL sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.991 z późn. zm.) oraz umowy zawartej z NFZ.
2. Informacje dotyczące całego procesu leczenia pacjenta udzielane są wyłącznie przez lekarza pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, a innym osobom tylko za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Natomiast pielęgniarka udziela informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie wskazanej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego wyłącznie w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgniarskiej.
3. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pobytu pacjenta w PZOL sp. z o.o. należy składać pisemnie do Dyrekcji PZOL sp. z o.o.
4. PZOL sp. z o. o. zapewnia pacjentowi zakwaterowanie i wyżywienie. Zaopatrzenie w środki higieny osobistej, obuwie i odzież pozostaje w gestii pacjenta i jego rodziny. Przedmioty te pacjent powinien posiadać przy przyjęciu do ZOL. W razie potrzeby, zgłaszanej przez personel placówki, należy uzupełnić brakujące środki. Personel placówki nie wykonuje zakupów tych rzeczy. Zalecenia co do środków niezbędnych w trakcie pobytu w ZOL znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu.
5. Rzeczy wartościowe pacjent może pozostawić w depozycie Placówki. Prosimy o nieprzynoszenie rzeczy wartościowych (w tym biżuterii) naszym pacjentom. PZOL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niepozostawione w depozycie Placówki rzeczy wartościowe ani za zaginione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, aparaty słuchowe, protezy zębowe, a także za środki finansowe.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com