Rzecznik Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Angelika Bassara-Borowczyk*

Możliwość kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

  • telefonicznie 664-089-556
  • e-mail: a.bassara@rpp.gov.pl
  • istnieje także możliwość spotkania z Rzecznikiem, osobiście lub za pośrednictwem mediów elektronicznych, w związku z czym Pacjenci proszeni są o przekazanie takiej potrzeby drogą telefoniczną, mailową bezpośrednio do Rzecznika
  • potrzebę spotkania z Rzecznikiem można także zgłaszać do personelu medycznego oddziału

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu
    i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Departament ds. Zdrowia Psychicznego

kancelaria@rpp.gov.pl

tel.: 800 190 590

* Pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

                                                                       

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com