Zarząd Spółki

Marek Moszczak                        Prezes Zarządu
Jolanta Janik                            Członek Zarządu
Elżbieta Stachura-Pindel           Członek Zarządu
Gabriela Talik                            Prokurent

Rada Nadzorcza

Karol Stasica                             Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Frank                         Członek Rady Nadzorczej
Marek Piekarski                         Członek Rady Nadzorczej

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com