Zakres działalności

 

PZOL sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego z wieloletnim doświadczeniem w opiece psychiatrycznej prowadzącą działalność leczniczą w zakresach: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy świadczeń w następujących zakresach:

• ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 

   Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

• ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

    Oddział Szpitalny Psychiatryczny z Izbą Przyjęć

• ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

    Oddział Dzienny Psychiatryczny

• ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

    Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żywcu

    Poradnia Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim

    Zespół Leczenia Środowiskowego

• FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

    Gabinet Fizjoterapii

 

Dokładne informacje na temat poszczególnych świadczeń znajdują się w odpowiednich zakładkach.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com