Historia i informacje ogólne

 

 PZOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zakłady lecznicze podmiotu

pod nazwą Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim

 

Zakład zlokalizowany jest na zboczu góry Żar, nad Jeziorem Międzybrodzkim. Na terenie spółki mieści się kompleks czterech czteropiętrowych budynków, pierwotnie użytkowanych jako hotele robotnicze elektrowni szczytowo-pompowej „Porąbka-Żar”.

Historia działalności:

1982 – powstanie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych ze schorzeniami układu nerwowego

1991 – wojewoda bielski przekształcił Dom Pomocy Społecznej w Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychiatrycznym dla 200 osób przewlekle psychicznie chorych. W tym samym roku został utworzony Oddział Szpitalny Psychiatryczny

1998 – zarządzeniem wojewody bielskiego przekształcono PZOL w SPZOZ

1999 – powstanie Poradni Zdrowia Psychicznego

2001 – utworzenie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej, uzyskanie po raz pierwszy ISO 9002:1994/EN ISO 9002:1994, jako druga jednostka w Polsce, a pierwsza w województwie śląskim

2004 – przy PZO-L został otwarty gabinet rehabilitacyjny świadczący usługi dla pacjentów Zakładu oraz mieszkańców powiatu żywieckiego

2009 – zmiana nazwy jednostki z Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

2011 – uruchomienie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego

2012 – 1 lutego – uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr 1 IV/17/10/2012 rozpoczęto proces przejęcia PZO-L, trwający do 30 września 2012 r.

2012 – 1 maja – cała działalność w zakresie medycznym została przejęta przez nową strukturę organizacyjną – PZOL sp. z o.o., będącą spółką prawa handlowego, której jedynymi udziałowcami są pracownicy. Obiekty, w których funkcjonuje PZOL sp. z o.o. są własnością Województwa Śląskiego.

Działalność dodatkowa:

PZOL sp. z o.o aktywnie wprowadza w życie założenia Narodowego oraz Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, poprzez organizację oraz uczestnictwo w wydarzeniach mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób psychicznych oraz poprawy sytuacji osób dotkniętych tego typu schorzeniami.

Działalność ta przejawia się w:

– stałym udziale w wydarzeniach kulturalnych powiatu (pomysłodawca i współorganizator Przeglądu Widowisk Jasełkowych Placówek Opiekuńczo-Leczniczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej) w ramach Godów Żywieckich,

– organizacji Dni Solidarności z Chorymi na Schizofrenię,

– przeprowadzaniu szkoleń edukacyjnych pracowników gmin, samorządów, szkolnictwa i policji,

– współpracy z samorządami terytorialnymi, Miastem Żywiec i Starostwem Żywieckim w zakresie realizacji NPOZP (kompleksowa opieka psychiatryczna),

– współpraca w organizowaniu ze Starostwem Powiatowym Olimpiad Wiedzy o Chorobach Psychicznych dla szkół ponadpodstawowych,

transgranicznej współpracy ze stowarzyszeniem Charity z Republiki Czeskiej (dotacja z UE, 2012 rok),

– organizowaniu w ramach terapii obozów rehabilitacyjnych i wycieczek oraz zajęć terapeutycznych dla pacjentów poprawiających zdolności manualne, takie jak: szydełkowanie, robótki na drutach, wyplatanie przedmiotów z użyciem różnych materiałów, malowanie obrazów, zajęcia kulinarne, modelarskie (rzeźba, modele samolotów, okrętów itd.),

– zainicjowaniu integracyjnych zawodów sportowych – turnieju gry w boules,

– udział w różnego rodzaju konkursach (muzycznych, literackich, plastycznych, itp.).

35-lecie PZOL:

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com