Gabinet Fizjoterapii

Gabinet Fizjoterapii w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi dla pacjentów w zakresie świadczeń:

 • kinezyterapii i fizykoterapii w chorobach narządu ruchu (zwyrodnienia, choroby reumatyczne, stany po urazach)
 • kinezyterapii i fizykoterapii w schorzeniach neurologicznych
 • wczesnej stymulacji rozwoju psychoruchowego niemowląt
 • możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w domu pacjenta (dotyczy pacjentów zakwalifikowanych według skali Rankina)

Zajęcia fizjoterapeutyczne odbywają się w przyjaznej atmosferze i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe.

Rejestracji na świadczenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej w godzinach pracy gabinetu fizjoterapii.

KONTAKT:

tel. 33 866 13 49, tel. wew. 31

Skierowanie wystawione NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH powinno zawierać zalecenia lekarza z wyszczególnieniem rodzaju zabiegów.

 

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 

Uwaga! Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

 

 

 

Istnieje również możliwość skorzystania z usług odpłatnie, poza godzinami przyjmowania pacjentów w ramach NFZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu, zgodnie z cennikiem usług zamieszczonym poniżej:

 

Cennik usług fizjoterapeutycznych:

Fizykoterapia

 • Lampa sollux, solaria – 5 zł
 • Pole magnetyczne – 10 zł
 • Laser – 10 zł
 • Ultradźwięki – 10 zł
 • Jonoforeza – 10 zł
 • Fonoforeza – 10 zł
 • Prądy inne (tens, DD, interferencyjne, prądy träberta) – 10 zł

Masaż

 • Masaż częściowy mały – 20 zł
 • Masaż częściowy duży – 35 zł

Kinezyterapia

 • Ćwiczenia korekcyjne indywidualne – 15 zł
 • Gimnastyka ogólnousprawniająca – 15 zł
 • Ćwiczenia na przyrządach – 10 zł
 • Wyciąg – 10 zł
 • Mobilizacje – 20 zł
 • Poizometryczna relaksacyjna mięśni – 20 zł
 • Diagnostyka i terapia metodą McKensie – 50 zł (pierwsza wizyta)
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego niemowląt – 40 zł (pierwsza wizyta)
 • Kinesjotaping – 10 zł + koszt taśmy

Indywidualne pakiety

 • Kinezyterapia i fizykoterapia przy porażeniu połowicznym stosownie do potrzeb:
  Elementy PNF, nauka lokomocji, ćwiczenia w odciążeniu, sensomotoryczne,
  równoważne, na przyrządach + zabiegi fizjoterapeutyczne – 40 zł
 • Kinezyterapia i fizykoterapia po uszkodzeniach urazowych stosownie do potrzeb
  pacjenta: fizjoterapia, ćwiczenia w odciążeniu, mobilizacje, poizometryczna
  relaksacja, ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia sensomotoryczne, ćwiczenia
  w odciążeniu – 40 zł
 • Zespół bólowy kręgosłupa: 2 zabiegi fizykoterapeutyczne + terapia McKenzie
  instruktaż – 30 zł
 • Zespół bólowy kręgosłupa: 2 zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż – 40 zł

Istnieje możliwość wykonania innych ćwiczeń – cena do uzgodnienia

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com