Gabinet Fizjoterapii

  .

 

Informujemy o możliwości zrealizowania wizyty fizjoterapeutycznej telefonicznie.
Więcej informacji: 33 866 13 49, wew. 31 lub 786 961 114

 

Gabinet Fizjoterapii w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi dla pacjentów w zakresie świadczeń:

  • kinezyterapii i fizykoterapii w chorobach narządu ruchu (zwyrodnienia, choroby reumatyczne, stany po urazach)
  • kinezyterapii i fizykoterapii w schorzeniach neurologicznych
  • wczesnej stymulacji rozwoju psychoruchowego niemowląt
  • możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w domu pacjenta (dotyczy pacjentów zakwalifikowanych według skali Rankina)

Zajęcia fizjoterapeutyczne odbywają się w przyjaznej atmosferze i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe.

 

REJESTRACJA od poniedziałku do piątku

kom. 786 961 114

Rejestracji na świadczenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej w godzinach pracy gabinetu fizjoterapii.

 

 

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 

Uwaga!

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych

powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

 

Istnieje również możliwość skorzystania z usług odpłatnie (poza godzinami przyjmowania pacjentów w ramach NFZ) po wcześniejszym ustaleniu terminu, zgodnie z cennikiem usług.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com