Gabinet Fizjoterapii

Gabinet Fizjoterapii w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi dla pacjentów w zakresie świadczeń:

 • kinezyterapii i fizykoterapii w chorobach narządu ruchu (zwyrodnienia, choroby reumatyczne, stany po urazach)
 • kinezyterapii i fizykoterapii w schorzeniach neurologicznych
 • wczesnej stymulacji rozwoju psychoruchowego niemowląt
 • możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w domu pacjenta (dotyczy pacjentów zakwalifikowanych według skali Rankina)

Zajęcia fizjoterapeutyczne odbywają się w przyjaznej atmosferze i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe.

 

REJESTRACJA od poniedziałku do piątku

kom. 786 961 114

Rejestracji na świadczenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej w godzinach pracy gabinetu fizjoterapii.

Skierowanie wystawione NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH powinno zawierać zalecenia lekarza z wyszczególnieniem rodzaju zabiegów.

 

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 

Uwaga! Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

 

 

 

Istnieje również możliwość skorzystania z usług odpłatnie, poza godzinami przyjmowania pacjentów w ramach NFZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu, zgodnie z cennikiem usług zamieszczonym poniżej:

 

Cennik usług fizjoterapeutycznych:

Fizykoterapia

 • Lampa sollux, solaria – 5 zł
 • Pole magnetyczne – 10 zł
 • Laser – 10 zł
 • Ultradźwięki – 10 zł
 • Jonoforeza – 10 zł
 • Fonoforeza – 10 zł
 • Prądy inne (tens, DD, interferencyjne, prądy träberta) – 10 zł

Masaż

 • Masaż częściowy mały – 20 zł
 • Masaż częściowy duży – 35 zł

Kinezyterapia

 • Ćwiczenia korekcyjne indywidualne – 15 zł
 • Gimnastyka ogólnousprawniająca – 15 zł
 • Ćwiczenia na przyrządach – 10 zł
 • Wyciąg – 10 zł
 • Mobilizacje – 20 zł
 • Poizometryczna relaksacyjna mięśni – 20 zł
 • Diagnostyka i terapia metodą McKensie – 50 zł (pierwsza wizyta)
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego niemowląt – 40 zł (pierwsza wizyta)
 • Kinesjotaping – 10 zł + koszt taśmy

Indywidualne pakiety

 • Kinezyterapia i fizykoterapia przy porażeniu połowicznym stosownie do potrzeb:
  Elementy PNF, nauka lokomocji, ćwiczenia w odciążeniu, sensomotoryczne,
  równoważne, na przyrządach + zabiegi fizjoterapeutyczne – 40 zł
 • Kinezyterapia i fizykoterapia po uszkodzeniach urazowych stosownie do potrzeb
  pacjenta: fizjoterapia, ćwiczenia w odciążeniu, mobilizacje, poizometryczna
  relaksacja, ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia sensomotoryczne, ćwiczenia
  w odciążeniu – 40 zł
 • Zespół bólowy kręgosłupa: 2 zabiegi fizykoterapeutyczne + terapia McKenzie
  instruktaż – 30 zł
 • Zespół bólowy kręgosłupa: 2 zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż – 40 zł

Istnieje możliwość wykonania innych ćwiczeń – cena do uzgodnienia

KONTAKT:

tel. 33 866 13 49, tel. wew. 31

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com