Fundacja PZOL – aktualności

Jesteśmy na Facebooku

Miło nam poinformować, iż od dzisiaj, tj. 08.04.2020, można nas znaleźć także na Facebooku. Zapraszamy wszystkich do licznych odwiedzin i polubienia profilu Fundacji – razem możemy zdziałać jeszcze więcej! Za pośrednictwem nowej strony można śledzić bieżące informacje i najnowsze wydarzenia. Będziemy tam także publikować informacje o realizowanych przez nas inicjatywach i ciekawych projektach. Zapraszamy do odwiedzin: https://www.facebook.com/FundacjaPZOL

 

Możemy już zbierać 1%!

Fundacja PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że Fundacja może już otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

 

Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji 2016

2 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie, któremu przewodniczyła p. dr Ewa Ślepecka, Kierownik Oddziału Szpitalnego Psychiatrycznego i Prezes Fundacji. Po dokonaniu przeglądu ustaleń z poprzedniego posiedzenia (9.02.2016) podjęto dyskusję na ich temat. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji. Ponadto omówiono kwestie organizacyjne Międzynarodowego Dnia Solidarności z Chorymi na Schizofrenię, który odbędzie się po raz trzeci.

 

Koncert Dobroczynny

Dnia 30 marca o godzinie 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, Aleja Wolności 4, odbędzie się koncert zespołu jazzowego: LESZEK ŻĄDŁO European Art Ensemble. Organizatorami koncertu są:
– Fundacja na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie w Międzybrodziu Bialskim
– Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
– PZOL Sp. z o.o.-Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim
WSTĘP WOLNY
więcej informacji

 

Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji 2016

Dnia 9 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie, któremu przewodniczyła p. dr Ewa Ślepecka, Kierownik Oddziału Szpitalnego Psychiatrycznego i Prezes Fundacji. W naradzie wziął udział również p. Marek Moszczak, Prezes Zarządu PZOL Sp. z o.o. Podczas obrad podsumowano wyniki działalności Fundacji za rok 2015 oraz zatwierdzono plan działania na rok 2016.
Działalność Fundacji za rok 2015 została oceniona pozytywnie, ponieważ wszystkie założenia prezentowane w jej Programie na rok 2015 zostały wykonane. Program między innymi zawierał:
– część edukacyjną dla młodzieży i pracowników samorządów terytorialnych w zakresie wiedzy o chorobach psychicznych;
– udział w IV Edycji Olimpiady Regionalnej Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, w której brali udział uczestnicy z powiatu: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego;
– współorganizowanie imprez z udziałem pacjentów, takich jak: warsztaty artystyczne, zawody gry w tenisa stołowego, rzuty boulami;
– organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
-„Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię” – impreza zorganizowana w Zamku w Żywcu we wrześniu 2015 r. zobacz podsumowanie
W roku 2016 działania te będą kontynuowane, zgodnie z założeniami określonymi przez Program Działania Fundacji PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie na 2016 rok.
W tym celu, oprócz tematów zawartych w Programie, o którym wspomniano wyżej, przewidziano realizację zadań przy współpracy z Urzędem Miejskim w Żywcu i Starostwem Powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu ds. Zdrowia.

 

Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji 2015

Dnia 28 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie, któremu przewodniczyła Pani dr Ewa Ślepecka, Kierownik Oddziału Szpitalnego Psychiatrycznego, Prezes Fundacji. W naradzie wziął udział również przedstawiciel sponsora, Pan Marek Moszczak, Prezes Zarządu PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim. W czasie obrad podsumowano wyniki działalności Fundacji za rok 2014 oraz zatwierdzono plan działania na rok 2015.
Działalność w roku 2014 została oceniona wysoko, ponieważ wszystkie założenia prezentowane w Programie działania Fundacji na rok 2014 zostały zrealizowane. Program zawierał między innymi część edukacyjną dla młodzieży i pracowników samorządów terytorialnych w zakresie wiedzy o chorobach psychicznych, udział w III Edycji Olimpiady Regionalnej Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, w której brali udział uczestnicy z powiatu: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz współorganizowanie imprez z udziałem pacjentów (warsztaty artystyczne, zawody gry w tenisa stołowego, rzuty boulami i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych), impreza zorganizowana w Zamku w Żywcu dnia 14 września 2014 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Chorymi na Schizofrenię.
W roku 2015 działania te będą kontynuowane i modyfikowane, zgodnie z założeniami określonymi przez: PROGRAM DZIAŁANIA FUNDACJI PZOL na RZECZ WSPARCIA CHORYCH PSYCHICZNIE na 2015 rok. W tym celu, oprócz tematów zawartych w Programie jak wyżej, przewidziano realizację zadań wynikających z założeń programu konkursowego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji 2014

Dnia 10 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie, któremu przewodniczyła Pani dr Ewa Ślepecka, Kierownik Oddziału Szpitalnego Psychiatrycznego, Prezes Fundacji, z udziałem przedstawiciela sponsora, Pana mgr Marka Moszczaka, Prezesa Zarządu PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim.
W czasie obrad podsumowano wyniki działalności Fundacji za rok 2013 oraz zatwierdzono plan działania na rok 2014.
Działalność w roku 2013, mimo początkowej fazy konsolidacji Fundacji, została oceniona wysoko. Zawierała część edukacyjną dla młodzieży i pracowników samorządów terytorialnych w zakresie wiedzy o chorobach psychicznych, koncert charytatywny artystów Piwnicy pod Baranami z Krakowa, z udziałem twórców z rejonu Żywiecczyzny, udział w II Edycji Olimpiady Regionalnej Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, w której brali udział uczestnicy z powiatu: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz współorganizowanie imprez z udziałem pacjentów, takich jak: warsztaty artystyczne, zawody gry w tenisa stołowego, rzuty boulami i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych. W roku 2014 działania te będą kontynuowane i rozszerzane programowo.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com