Oddział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć

 

 

W naszym Oddziale Psychiatrycznym udzielamy świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych (powyżej 18. r.ż.), obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi. Świadczenia stacjonarne udzielane w Oddziale Psychiatrycznym obejmują głównie: świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

 W ramach całodobowej Izby Przyjęć, w sytuacjach nagłych, można uzyskać pomoc doraźną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 866 13 49, wewnętrzny 133.                                                              

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com