Telefony wewnętrzne, adresy e-mail

+48 33 866 13 49, +48 33 866 13 50 lub +48 33 862 15 19

po połączeniu z centralą prosimy tonowo wybrać numer wewnętrzny

lub poczekać na połączenie z portiernią

 

ADMINISTRACJA
Prezes Zarządu                                                nr wew.
13 mgr Marek Moszczak  
Sekretariat 13 sekretariat@pzol.pl  
Dyrektor ds. Medycznych 13 lek. Elżbieta Stachura-Pindel
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych/
Główna Księgowa
13 mgr Jolanta Janik  
Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych 14 Krzysztof Zając
 
Kierownik Działu Obsługi Technicznej 14 Marek Stroński
 
Kierownik ds. Pielęgniarstwa/
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 9001 i 14001
17 mgr Elżbieta Trutkowska  
Kierownik Działu Organizacyjno-
Kadrowo-Statystycznego
16 mgr Gabriela Talik  
Pracownik Socjalny 21/13 Dorota Zemczak  
Dział Księgowości 15    
Kadry 16    
Statystyka 46    
DZIAŁ MEDYCZNY
Oddziały Opiekuńczo-Lecznicze Psychiatryczne
Oddział A1 – dyżurka pielęgniarska 18    
Oddział A1 – gabinet psychologa 19    
Oddział A1 – terapia zajęciowa 19    
Oddział A2 – dyżurka pielęgniarska 20    
Oddział A2 – terapia zajęciowa 41    
Oddział C1 – dyżurka pielęgniarska 27    
Oddział C2 – dyżurka pielęgniarska 28    
Oddział C2 – gabinet psychologa 29    
Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej 45    
Terapia Zajęciowa – Oddział C1, C2 45    
Oddział Psychiatryczny
Sekretariat medyczny
33    
Gabinet Kierownika Oddziału Psychiatrycznego 22    
Pielęgniarka Koordynująca 26    
Gabinet lekarski 23    
Dyżurka pielęgniarska 24    
Oddział Dzienny Psychiatryczny
34-300 Żywiec, ul. Garbarska 3
tel. 33 432 28 47
Gabinet Fizjoterapii 31    
Gabinet Fizjoterapii – rejestracja
kom. 786 961 114  
Dział Farmacji 32    
       
PORADNIE    
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 7
tel. 33 432 24 56
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Żywiec, ul. Garbarska 3
tel. 33 432 28 46
kom. 515 723 857
INNE  
Portiernia 42  
Magazyn Techniczny 34
Kuchnia 35
Warsztat 39
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com