Telefony wewnętrzne, adresy e-mail

+48 33 866 13 49, +48 33 866 13 50 lub +48 33 862 15 19

po połączeniu z centralą prosimy tonowo wybrać numer wewnętrzny

lub poczekać na połączenie z portiernią

 

ADMINISTRACJA
Prezes Zarządu                                                nr wew.
113 mgr Marek Moszczak  
Sekretariat 113 sekretariat(at)pzol.pl  
Dyrektor ds. Medycznych 113 lek. Elżbieta Stachura-Pindel
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych/
Główna Księgowa
113 mgr Jolanta Janik  
Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych 114 Krzysztof Zając
 
Kierownik Działu Obsługi Technicznej 114 Marek Stroński
 
Kierownik ds. Pielęgniarstwa
117 mgr Małgorzata Sadlik
 
p.o. Kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego/
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 9001 i 14001
174 mgr Elżbieta Trutkowska  
Kierownik Działu Organizacyjno-
Kadrowo-Statystycznego
116 mgr Gabriela Talik  
Pracownik Socjalny 121/113 Dorota Zemczak  
Dział Księgowości 115    
Kadry 116    
Statystyka 146    
DZIAŁ MEDYCZNY
Oddziały Opiekuńczo-Lecznicze Psychiatryczne
Oddział A1 – dyżurka pielęgniarska 118    
Oddział A1 – gabinet psychologa 119    
Oddział A1 – terapia zajęciowa 119    
Oddział A2 – dyżurka pielęgniarska 120    
Oddział A2 – terapia zajęciowa 141    
Oddział C1 – dyżurka pielęgniarska 127    
Oddział C2 – dyżurka pielęgniarska 128    
Oddział C2 – gabinet psychologa 129    
Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej – Terapia Zajęciowa
145    
Oddział Psychiatryczny
Sekretariat medyczny
133    
Gabinet Kierownika Oddziału Psychiatrycznego 122    
Pielęgniarka Koordynująca 126    
Gabinet lekarski 123    
Dyżurka pielęgniarska 124    
Izba Przyjęć 138    
Oddział Dzienny Psychiatryczny
34-300 Żywiec, ul. Garbarska 3
33 432 28 47
Gabinet Fizjoterapii 131    
Gabinet Fizjoterapii – rejestracja
786 961 114  
Dział Farmacji 132    
       
PORADNIE    

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zespół Leczenia Środowiskowego

Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 7

171 lub 33 432 24 56

172 lub 33 432 24 57 (rejestracja PZP i ZLŚ)

173

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Żywiec, ul. Garbarska 3

33 432 24 58

33 432 28 46,  515 723 857 (rejestracja PZP)

 

INNE  
Portiernia 100  
Magazyn Techniczny 134
Kuchnia 135
Warsztat 139

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com