Telefony wewnętrzne, adresy e-mail

+48 33 866 13 49, +48 33 866 13 50 lub +48 33 862 15 19

po połączeniu z centralą prosimy tonowo wybrać numer wewnętrzny

lub poczekać na połączenie z portiernią

 

ADMINISTRACJA
Prezes Zarządu                             nr wew.
13 mgr Marek Moszczak m.moszczak@pzol.pl
Sekretariat 13   sekretariat@pzol.pl
Dyrektor ds. Medycznych 13 lek. Elżbieta Stachura-Pindel
Konsultant Zarządu ds. Medycznych
13 lek. Jacek Matlak j.matlak@pzol.pl
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych/ Główna Księgowa
13 mgr Jolanta Janik ksiegowosc@pzol.pl
Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych 14 Krzysztof Zając
k.zajac@pzol.pl       ag@pzol.pl
Kierownik Działu Obsługi Technicznej 14 Marek Stroński
m.stronski@pzol.pl
Kierownik ds. Pielęgniarstwa/
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 9001 i 14001
17 mgr Elżbieta Trutkowska e.trutkowska@pzol.pl
Kierownik Działu Organizacyjno-
Kadrowo-Statystycznego
16 mgr Gabriela Talik kadry@pzol.pl
Pracownik Socjalny 21/13 Dorota Zemczak pracowniksocjalny@pzol.pl
Inspektor Ochrony Danych
46 mgr Maria Moszczak iodo@pzol.pl
Dział Księgowości 15   ksiegowosc@pzol.pl
Kadry 16   kadry@pzol.pl
Statystyka 46   statystyka@pzol.pl
DZIAŁ MEDYCZNY
Oddziały Opiekuńczo-Lecznicze Psychiatryczne
Oddział A1 – dyżurka pielęgniarska 18    
Oddział A1 – gabinet psychologa 19    
Oddział A1 – terapia zajęciowa 19    
Oddział A2 – dyżurka pielęgniarska 20    
Oddział A2 – terapia zajęciowa 41    
Oddział C1 – dyżurka pielęgniarska 27    
Oddział C2 – dyżurka pielęgniarska 28    
Oddział C2 – gabinet psychologa 29    
Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej 45    
Terapia Zajęciowa – Oddział C1, C2 45    
Oddział Psychiatryczny
Sekretariat medyczny
33 sekretariatmedyczny@pzol.pl  
Gabinet Kierownika Oddziału Psychiatrycznego 22    
Pielęgniarka Koordynująca 26    
Gabinet lekarski 23    
Dyżurka pielęgniarska 24    
Oddział Dzienny Psychiatryczny
34-300 Żywiec, ul. Garbarska 3
 tel. +48 33 432 28 47  oddzialdzienny@pzol.pl
Gabinet Fizjoterapii 31    
Gabinet Fizjoterapii – rejestracja
kom. +48 786 961 114
Dział Farmacji 32 dfs@pzol.pl  
 
PORADNIE    
Poradnia Zdrowia Psychicznego – rejestracja 33  
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
34-300 Żywiec, ul. Garbarska 3
tel. +48 33 432 28 46

kom. +48 515 723 857

pzp-zywiec@pzol.pl
INNE  
Portiernia 42  
Magazyn Techniczny 34
Kuchnia 35
Warsztat 39

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com