Realizacja projektu unijnego

PZOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzybrodziu Bialskim współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu: 855 394,88 zł

 

W ramach projektu PZOL sp z o.o. otrzymała wsparcie w postaci:

– dofinansowania na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w tym: pielęgniarek, opiekunów medycznych oraz osób sprzątających i kuchenkowych;

– dofinansowania zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

Wsparcie w postaci dodatków otrzymały osoby, które ze względów epidemiologicznych, ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy, tak aby zachować bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko dla pacjentów.

PZOL sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim została objęta wsparciem finansowym w ramach projektu i otrzymała:

– na zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Oddziału Opiekuńczo- Leczniczego Psychiatrycznego kwotę – 855 394,88 zł

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego PZOL sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim.

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com