Fundusze Europejskie – Program Regionalny (aktualizacja)

PZOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w PZOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (aktualizacja 5.04.2021)

Celem projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w PZOL sp. z o. o w Międzybrodziu Bialskim, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 143 pracowników PZOL w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021.

Zadania przewidziane w projekcie:
1. Modernizacja stanowisk pracy o charakterze ponadstandardowym
2. Realizacja komponentu szkoleniowego

Wskaźniki projektu:
Liczba zakupionego sprzętu – 146,
Liczba osób, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 68,
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły prace lub kontynuowały zatrudnienie – 135,
Liczba osób, które ukończyły szkolenie „NIE dla stresu” – 114,
Liczba osób, które ukończyły „Szkolenie z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka oraz działań prewencyjnych, które ograniczają zagrożenie w miejscu pracy”– 135.

Wartość projektu – 243 133,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej

(Europejski Fundusz Społeczny) – 213 957,04 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com