CERTYFIKAT DLA NASZEJ SPÓŁKI

W dniach 28-30 września br. w naszej Spółce odbył się audyt certyfikujący systemów: zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego podczas, którego Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego otrzymało deklarację zgodności, że systemy zarządzania spełniają warunki określone w normach: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2004.

Audyt został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą – Polską Akademię Jakości i obejmował wszystkie szczeble zarządzania placówką, systemy i normy jakości, a także wewnętrzne procedury.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com