RODO

 

Inspektor Ochrony Danych: Darosław Wójcik, e-mail: iodo@pzol.pl

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych przez pacjenta

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – depozyt

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów

Klauzula informacyjna dla praktykanta/stażysty/wolontariusza

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do kontaktu

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna – ZFŚS

Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów

 

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com