Zakres działalności

 

PZOL sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego z wieloletnim doświadczeniem w opiece psychiatrycznej

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy świadczeń w następujących zakresach:

• ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 

   Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

• ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

    Oddział Szpitalny Psychiatryczny

• ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

    Oddział Dzienny Psychiatryczny

• ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

    Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żywcu

• FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

    Gabinet Fizjoterapii

Dokładne informacje na temat poszczególnych świadczeń znajdują się w odpowiednich zakładkach

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com