Polityka jakości

PZOL sp. z o.o. prowadzi przedsiębiorstwa działalności leczniczej, których zadaniem jest dostarczenie usług leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na możliwie najwyższym poziomie jakości, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, przyjętymi standardami, obowiązującymi unormowaniami prawnymi oraz wymaganiami ochrony środowiska.

Celem realizacji polityki w zakresie jakości:

 • działania leczniczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjne są planowane indywidualnie dla każdego pacjenta i przy jego udziale;
 • programy rehabilitacyjne ukierunkowane są na uzyskanie przez pacjenta możliwie największej samodzielności w zakresie umiejętności rodzinnych, społecznych oraz aktywności zawodowej;
 • podtrzymywane są więzi pacjentów z ich rodzinami celem integracji ze środowiskiem zewnętrznym i jego edukacją;
 • prowadzone są prace mające na celu wykorzystanie terenu na zajęcia rekreacyjne i sportowe dla pacjentów przebywających w
  PZOL sp. z o.o.;
 • systematycznie badany jest poziom satysfakcji pacjentów i ich rodzin ze świadczonych usług.

Celem realizacji polityki w zakresie środowiskowym:

 • prowadzimy systematyczne szkolenia na każdym stanowisku pracy;
 • systematycznie modernizujemy obiekty, w których znajdują się przedsiębiorstwa działalności leczniczej;
 • zapewniamy pełną sprawność instalacji, maszyn i urządzeń;
 • optymalizujemy zużycie energii, wody, materiałów i paliwa;
 • prowadzimy segregację odpadów.

Zobowiązujemy się do:

 • spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005;
 • spełnienia wymagań prawnych i innych odnoszących się do zakresu prowadzonej działalności oraz ochrony środowiska;
 • zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko i zapobiegania zanieczyszczeniom.

W PZOL sp. z o.o.   zidentyfikowano  aspekty środowiskowe  związane z  działalnością Zakładu, mające wpływ na środowisko, określono znaczące aspekty środowiskowe oraz uregulowano zasady postępowania  z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wynikających z nich uregulowań administracyjnych i wewnętrznych.

Znaczące aspekty środowiskowe w PZOL to:
1. odpady niebezpieczne kategoria A:
•    odpady medyczne zakaźne
•    środki farmaceutyczne

2. odpady niebezpieczne kategoria B
•    odpady toksyczne i opakowania zanieczyszczone substancjami toksycznymi dla środowiska
•    zużyte sorbenty
•    baterie różnego typu, tonery do drukarek, akumulatory
•    lampy fluorescencyjne
•    sprzęt elektroniczny

3.  odpady komunalne segregowane

4. odpady komunalne niesegregowane.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com