Zarząd Spółki

Marek Moszczak                        Prezes Zarządu
Jolanta Janik                              Członek Zarządu
Elżbieta Stachura-Pindel           Członek Zarządu
Gabriela Talik                             Prokurent

Rada Nadzorcza

Karol Stasica                            Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Frank                        Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Szwed                   Członek Rady Nadzorczej
 

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com