Informacje o Fundacji

Fundacja PZOL logo

Fundacja PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie – kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz osób chorych psychicznie. Choroby psychiczne są ważnym problemem społecznym, często niezauważanym i pomijanym. Mogą prowadzić do niepełnosprawności utrudniającej, a czasami uniemożliwiającej, codzienne funkcjonowanie. Są bolesnym przeżyciem dla chorego i jego rodziny.

 

NASZE CELE:

  • wspieranie poprawy funkcjonowania osób przewlekle psychicznie chorych w środowisku rodzinnym i zawodowym
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie
  • wspieranie programów rehabilitacyjnych skierowanych do pacjentów PZOL sp. z o. o. oraz innych placówek zajmujących się problemami osób przewlekle psychicznie chorych

 

Choroba psychiczna wiąże się z dużym cierpieniem.

Często wymaga długiej i kosztownej rehabilitacji,

dlatego jeśli chcesz pomóc, możesz dokonać wpłaty:

05 8131 0005 0016 2131 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce

 

Przekaż 1,5% podatku Fundacji PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie

KRS: 0000452494

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com