Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym w Żywcu

 

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu z Centrum Zdrowia Psychicznego.

Można się do niego zgłosić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Garbarska 3, 34-300 Żywiec, tel. 33 432 24 58

Do zadań Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego należy:

– udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej osobom zgłaszającym się do niego, w tym pacjentom, ich rodzinom oraz innym osobom, poprzez kontakt osobisty, telefoniczny oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
– przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK,
– uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb,
– uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w  przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych,
– wskazanie miejsc uzyskania niezbędnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Garbarska 3, 34-300 Żywiec, tel. 33 432 28 46, 515 723 857

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00 – 18:00

Poradnia Zdrowia psychicznego udziela świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, w tym: porad lekarskich oraz psychologicznych, wizyt domowych lub środowiskowych oraz sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii  grupowej i sesje wsparcia psychospołecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com