Nasza misja

Misją PZOL sp. z o.o. jest profesjonalne działanie na rzecz poprawy psychicznego i fizycznego potencjału zdrowia pacjenta, przy użyciu dostępnych środków, zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy medycznej.

Spełnianie misji realizuje się poprzez:

  • edukacyjne oddziaływanie na środowisko zewnętrzne pogłębiające zrozumienie istoty schorzeń psychicznych;
  • przeciwdziałanie chronicznemu stresowi fizycznemu i psychicznemu, powodowanemu przez wymagania, które często przewyższają możliwości adaptacji organizmu;
  • indywidualne podejście do pacjenta, rozpoznanie jego potrzeb zarówno zdrowotnych jak i społecznych;
  • świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie;
  • doskonalenie organizacji pracy uwzględniającej oczekiwania pacjentów chorych psychicznie;
  • przestrzeganie karty praw pacjenta oraz kodeksów etyki zawodowej.
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com