Turnus rehabilitacyjny 2014

W okresie od 30 maja do 12 czerwca 2014 w Zwardoniu odbył się turnus rehabilitacyjny pacjentów PZOL. Jego zorganizowanie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE – 'Energia z serca' w Warszawie, Fundacji PZOL Na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie oraz wsparciu  finansowemu PZOL-u.

W turnusie wzięło udział 27 osób chorych psychicznie, przebywających w PZOL Sp. z o.o. w oddziałach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych. Miał on charakter ogólnousprawniający z programem usprawniająco-rekreacyjnym. U uczestników turnusu uzyskaliśmy zmniejszenie deficytów w zakresie funkcji poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych, złagodzenie skutków długotrwałej hospitalizacji, ułatwienie integracji ze środowiskiem pozazakładowym, zwiększenie poczucia własnej wartości.

Pacjenci wrócili do Zakładu z większą energią życiową, bardziej pogodni i otwarci w kontaktach z innymi ludźmi.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com