Telefoniczna porada lekarza, psychologa i psychoterapeuty w PZP oraz zalecenia WHO

Telefoniczna porada lekarza, psychologa i psychoterapeuty

Informujemy o możliwości otrzymania porady lekarskiej (wraz z e-receptą), psychologicznej oraz odbycia sesji psychoterapeutycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego telefonicznie – dla pacjentów kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym lub planem terapii i zdrowienia, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.

 

 

Serwis Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczący zdrowia psychicznego

i wsparcia psychospołecznego w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19) zaleca:

Należy w czasie trwania izolacji pozostać w kontakcie i utrzymywać swoją sieć kontaktów społecznych. Nawet gdy jest się odizolowanym, należy starać się jak tylko to możliwe zachować swój osobisty sposób spędzania dnia lub wypracować nową kolejność codziennych czynności. Jeśli istnieją zalecenia ze strony władz medycznych co do ograniczenia fizycznego kontaktu społecznego w celu powstrzymania epidemii, można pozostać w kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, wideokonferencji i telefonu.

Trzeba zwracać uwagę na własne potrzeby i uczucia. Należy angażować się w zdrowe zajęcia, które dana osoba lubi i są dla niej relaksujące. Ćwiczyć regularnie, zachować rytm snu i aktywności dziennej i zdrowo się odżywiać.
Nieomal stały dopływ wiadomości o epidemii może wywoływać u każdego człowieka niepokój lub poczucie bycia pod wpływem stresu. Należy szukać aktualizacji informacji i praktycznych wskazówek w określonych porach dnia. Zapoznawać się z informacjami udostępnianymi przez pracowników ochrony zdrowia, na stronach WHO i unikać przyjmowania i wsłuchiwania się w niesprawdzone informacje, które powodują pogarszanie się samopoczucia.

Materiały edukacyjne i zawierające wskazówki postępowania dla ogółu społeczeństwa jak i dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia w czasie epidemii (w języku angielskim) są udostępnione do pobrania ze strony Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800-190-590

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com