Podsumowanie XII Przeglądu Widowisk Jasełkowych 2020 r.

W dniu 31.01.2020 roku odbył się XII Przegląd Widowisk Jasełkowych Placówek Opiekuńczo-Leczniczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Godów Żywieckich 2019, prowadzony przez Ryszarda Strońskiego. Patronat honorowy objęli: Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca. Przegląd został zorganizowany przez PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego, Fundację PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Jury w składzie: Ewa Tomaszewska (przewodnicząca), Ewa Krzak i Zbigniew Micherdziński, obejrzało 8 zespołów. W związku z wysokim poziomem prezentacji, po długiej i burzliwej naradzie, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I nagrodę Starosty Powiatu Żywieckiego, dla zespołu „Otwarte Serca” z Żywca za bogactwo inscenizacyjne, dowcipną scenografię, radość udzielającą się publiczności i siłę pokonywania własnych ograniczeń.
  • II miejsce Jury zdecydowało się przyznać ex aequo zespołom:

• Nagroda Burmistrza Miasta Żywca dla zespołu „Włóczykije” z Żywca za wielość środków inscenizacyjnych, dynamizm i nawiązanie do bogatej tradycji kolędniczej
oraz
• Nagroda Wójta Gminy Porąbka dla zespołu „Akordy” z Łodygowic za taneczność, zespołowość, wprowadzenie postaci zwierzęcych i pełne życia kolędowanie.

  • III miejsce:

• Nagrodę Wójta Gminy Lipowa przyznano zespołowi „Radość” z Bielska-Białej za lekkość, pogodę i przesłanie pokonywanie trosk dnia codziennego, podkreśloną spontaniczną obecność małego Aniołka

  • 4 równorzędne wyróżnienia:

• Wyróżnienie i nagroda Wójta Gminy Świnna dla zespołu „Anioły z Górek” ze Spytkowic za nawiązanie do formy moralitetu i dobry kontakt z publicznością.

• Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Milówka przyznano zespołowi „Jestem” z Bielska-Białej za współpracę aktorów na scenie i ogranie przestrzeni pozascenicznej.

• Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Czernichowa dla Grupy Teatralnej Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Międzybrodzia za zauważenie gubiącego się sensu Świąt Bożego Narodzenia i użycie środków multimedialnych

• Wyróżnienie i nagrodę od anonimowych darczyńców dla zespołu „Przyjaciele” z Bulowic za próbę stworzenia drogowskazu dla zagubionych we współczesności ludzi – tolerancja, wolność, dobro. Przebaczenie i tworzenie dobrych relacji z innymi

Jury dziękuje wszystkim zespołom za dostarczone wzruszenia i doznania estetyczne oraz duchowe. Gratulujemy doskonałej pracy i pomysłów wszystkim prowadzącym zespoły i życzymy dalszych sukcesów artystycznych i terapeutycznych. Nagrody zostały uroczyście wręczone 31.01.2020 o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

NAGRODY UFUNDOWALI:

Burmistrz Miasta Żywiec – Antoni Szlagor

Starosta Powiatowy – Andrzej Kalata

Wójt Gminy Czernichów – Barbara Kos-Harat

Wójt Gminy Lipowa – Jan Góra

Wójt Gminy Milówka – dr Robert Piętka

Wójt Gminy Porąbka – Paweł Zemanek

Wójt Gminy Świnna – Henryk Jurasz

Poseł na Sejm – Małgorzata Pępek

Anonimowy darczyńcy

POZOSTALI SPONSORZY:

Piekarnia Parowa Jan Gałuszka w Żywcu – Sylwia Krębuszewska-Kozieł

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

PZOL Sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

 

fot. Maciej Matlak

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com