Życzenia na Święta i Nowy Rok


 

Zasady odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych

 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji
 • W czasie pobytu na terenie placówki należy nosić maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos
 • Należy okazać paszport covidowy pracownikowi portierni oraz pracownikowi oddziału
 • Przed wejściem do oddziału należy zdezynfekować ręce
 • Zachować dystans 1,5 m od innych osób
  Jeśli obie strony (pacjent i odwiedzający) są zaszczepione przynajmniej dwoma dawkami, pacjenta mogą jednocześnie odwiedzać dwie osoby
 • Jeśli zaszczepiona jest jedna ze stron, pacjenta może odwiedzać jedna osoba
 • Czas odwiedzin nie może przekroczyć 20 min.
  W tym samym czasie w oddziale może mieć odwiedziny tylko jeden pacjent
 • Termin odwiedzin, jeśli to możliwe, należy uzgodnić z pielęgniarką koordynującą, w dni wolne od pracy z pielęgniarką dyżurną
 • W przypadku braku szczepień zarówno ze strony pacjenta jak i odwiedzających, odwiedziny są możliwe w tylko wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu z pielęgniarką koordynującą oddziału
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com