Wycieczka do Ogrodzieńca

Działalność turystyczna osób niepełnosprawnych „Wycieczka do Ogrodzieńca” odbyła się zgodnie z planem. Pacjenci spędzili cały dzień poza ośrodkiem. Mieli możliwość uczestniczenia w życiu pozazakładowym, wśród osób sprawnych i zdrowych. Zwiedzali Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu, najbardziej imponujące Orle Gniazdo spośród wszystkich zamków Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Przewodnik bardzo ciekawie prezentował bogatą historię zamku oraz legendy z nim związane. Dużym zainteresowaniem cieszyła się historia Grodu na Górze Birów, pacjenci poznali wczesnośredniowieczne założenia grodów: budowę, obronność, życie i zadania rycerzy zamieszkujących na terenie grodu. W Parku Zamków Jurajskich pacjenci zobaczyli makiety zamków Szlaku Orlich Gniazd wkomponowane w bardzo interesujące ukształtowanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mieli możliwość spożyć posiłek wspólnie z innymi zwiedzającymi, zintegrować się.Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com