Rzecznik Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Magdalena Opalska*

Możliwość kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

  • telefonicznie 664-083-310
  • e-mail: m.opalska@rpp.gov.pl
  • istnieje także możliwość osobistego spotkania z Rzecznikiem w związku z czym Pacjenci proszeni są o przekazanie takiej potrzebny drogą telefoniczną, mailową bezpośrednio do Rzecznika
  • potrzebę spotkania z Rzecznikiem można także zgłaszać do personelu medycznego oddziału

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu
    i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 22 532 82 50

* Pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

                                                                       

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com