Podsumowanie X Przeglądu Widowisk Jasełkowych 2018

W dniu 19.01.2018 roku odbył się X Przegląd Widowisk Jasełkowych Placówek Opiekuńczo-Leczniczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Godów Żywieckich 2018, prowadzony przez Mieczysława Krzaka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej. Patronat honorowy objęli: Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki oraz Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca. Przegląd został zorganizowany przez PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego, Fundację PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

W związku z wysokim poziomem prezentacji po długiej i burzliwej naradzie, jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I nagrodę Starosty Powiatu Żywieckiego dla zespołu „Menuet” z Tychów za różnorodność środków teatralnych, które tworzyły harmonijną, spójną całość i pełne wykorzystanie możliwości zespołu aktorskiego, który wspaniale współpracował na scenie;
  • II miejsce i nagrodę Burmistrza Miasta Żywca zdobył zespół „Otwarte Serca” z Żywca za autentyczność, radość, która udzielała się publiczności i za zespołowość wykorzystującą zasady społeczności terapeutycznej;
  • III miejsce i nagrodę Wójta Gminy Czernichów przyznano Grupie Teatralnej PZOL Sp. z o.o. – Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego z Międzybrodzia Bialskiego za oryginalność, przenikanie fikcji z rzeczywistością zbudowane wokół tradycji „pustego talerza” i ciekawe wykorzystanie działań pozasłownych;
  • III miejsce i nagroda Wójta Gminy Porąbka przypadła zespołowi „Akordy” z Łodygowic za interesujące połączenie wątków baśniowych z tradycją bożonarodzeniową, za pogodny, ciepły nastrój stworzony przez aktorów przywołujący klimat Świąt.

Pozostałe grupy uhonorowano równorzędnymi wyróżnieniami:

  • Wyróżnienie i nagroda Wójta Gminy Wójta Gminy Świnna dla zespołu WTZ z Zembrzyc za zbudowanie relacji z widzem zarówno przez słowo, działania między słowami i śpiew;
  • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Łękawica przyznano zespołowi „Anioły z Górek” ze Spytkowic za pomysłową, zmieniająca się w trakcie przedstawienia scenografię i akcję sceniczną ze szczególnym akcentem na ekspresyjną parę diabelską;
  • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Lipowa dla grupy „Włóczykije” z Żywca za pomysłowość rozwiązań scenicznych z odwołaniami do ekologii i autentycznego „Anioła na wysokości”;
  • Wyróżnienie i nagroda Wójta Gminy Milówka przyznane zostało zespołowi „Radość” z Bielska-Białej za przywołanie kanonicznego tekstu i piękne Anioły tańczące wśród gwiazd;
  • Wyróżnienie i nagroda anonimowego darczyńcy przyznano grupie „Młodzi Razem” z Bestwiny za wprowadzenie prawdziwego słowa poetyckiego.

Nagrody zostały uroczyście wręczone 19.01.2018 o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

NAGRODY UFUNDOWALI:

Burmistrz Miasta Żywiec – Antoni Szlagor

Starosta Powiatowy – Andrzej Kalata

Wójt Gminy Czernichów – Adam Kos

Wójt Gminy Lipowa – Jan Góra

Wójt Gminy Łękawica – Tadeusz Tomiczek

Wójt Gminy Milówka – dr Robert Piętka

Wójt Gminy Porąbka – Czesław Bułka

Wójt Gminy Świnna – Henryk Jurasz

Poseł na Sejm – Małgorzata Pępek

Anonimowy darczyńca

POZOSTALI SPONSORZY:

Delikatesy w Kobiernicach – Władysław Piznal

Piekarnia-Cukiernia Gałuszka w Żywcu – Anna Krębuszewska

Zakłady Mięsne w Żywcu – Wojciech Dobija

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

PZOL Sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com