Podsumowanie Jubileuszu 35-lecia PZOL

2 czerwca 2017 r odbyły się obchody Jubileuszu 35-lecia PZOL. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 mszą świętą w kościele Świętego Krzyża w Żywcu, której przewodniczył ks. Biskup Roman Pindel. Dalsze obchody Jubileuszu były kontynuowane w Miejskim Centrum Kultury przy Al. Wolności 4. Wśród gości obecni byli przedstawiciele władz publicznych, służb mundurowych, menedżerowie placówek służby zdrowia, przedstawiciele związków zawodów medycznych oraz duchowni.
Po powitaniu gości został zaprezentowany film przedstawiający historię PZOL i jego obecną działalność, po czym pacjenci Zakładu wystąpili z krótką, humorystyczną inscenizacją: „PZOL oczami pacjentów” – teksty pacjentów w opracowaniu Zbigniewa Matyjaszczyka.
PZOL Sp. z o.o. została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą wręczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar. Prezes Zarządu Marek Moszczak w imieniu Zakładu przyjął również gratulacje z rąk wicewojewody śląskiego – Jana Chrząszcza oraz starosty żywieckiego Andrzeja Kalaty i Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Rokity. Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor razem z Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli Medale „Zasłużony dla Miasta Żywca” Prezesowi Zarządu oraz pracownikom, którzy pracowali w Zakładzie od momentu jego założenia oraz przekazali upominki na ręce występujących pacjentów. Po przyjęciu gratulacji od zgromadzonych gości, Prezes Zarządu podziękował za owocną współpracę wszystkim pracownikom PZOL.
Na zakończenie gali wystąpił światowej sławy jazzowy muzyk Leszek Żądło wraz z zespołem European Art Ensemble.
Po oficjalnym dniu obchodów, 3 czerwca w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dębina w Żywcu odbyła się integracyjna impreza  zorganizowana dla pracowników i ich rodzin z okazji Jubileuszu.


Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com