Podsumowanie Jasełek 2016

W dniu 22.01.2016 roku odbył się VIII Przegląd Widowisk Jasełkowych Placówek Opiekuńczo-Leczniczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Godów Żywieckich 2016. Patronat honorowy objęli: Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki oraz Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca. Przegląd został zorganizowany przez PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego, Fundację PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Jury w składzie: Ewa Tomaszewska (przewodnicząca), Ewa Krzak i Mieczysław Klimek obejrzało 11 zespołów reprezentujących województwo śląskie i małopolskie. Jury dokonało oceny oraz następującego rozdziału nagród:

 • I miejsce i nagrodę Burmistrza Miasta Żywca oraz Wójta Gminy Lipowa przyznano zespołowi MENUET działającemu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach za różnorodność środków teatralnych łączących prezentację tradycji obrzędu bożonarodzeniowego z tradycją kolędniczą oraz za wprowadzenie pięknych kukieł;
 • II miejsce i nagrodę Burmistrza Miasta Żywca oraz Wójta Gminy Czernichów zdobyła dla grupa RADOŚĆ z Domu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej szczególną teatralność wyrażającą się w skromnej, ale adekwatnej scenografii, w spójności muzyki, światła i ruchu;
 • III miejsce i nagrodę Wójta Gminy Czernichów dla zespołu PRZYJACIELE z Domu Pomocy Społecznej im. Braci Albertynów z Bulowic za krótką i wyrazistą formę teatralną, która była wypełniona surowym, osobistym i znaczącym przekazem;

 

Pozostałe grupy uhonorowano wyróżnieniami:

 • Wyróżnienie specjalne i nagrodę od Starosty Powiatu Żywieckiego oraz Państwa Elżbiety i Andrzeja Szarków właścicieli Zajazdu „Beskidy” przyznano zespołowi z Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim za inicjację i inspirowanie do tworzenia teatru w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych i warsztatach terapii zajęciowej oraz za piękne użycie słowa poetyckiego;
 • Wyróżnienie i nagrodę Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury dla zespołu AKORDY z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach za: samodzielny występ, ciepły nastrój, ciekawą scenografię i dynamiczne wykonanie kolędy „Gloria in excelcis Deo”;
 • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Porąbka dla zespołu ze Stowarzyszenia RAZEM przy Domu Pomocy Społecznej w Bestwinie za: imponującą pracę terapeutyczną wykonanie wokalne;
 • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Porąbka dla PORTOWEJ GRUPY KOLĘDOWEJ z WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie PORT za: piękne ukazanie nieba i ziemi, za dynamiczny taniec z marakasem i za Głos Boży;
 • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Łękawica dla JESTEM ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Centrum” w Bielsku-Białej za: za wprowadzenie klimatu spokoju, odświętności i refleksji;
 • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Świnna dla WTZ Jawiszowice za czystość, prostotę i ład sceniczny;
 • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Milówka dla zespołu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego WŁÓCZYKIJE z Żywca za dobrą pracę nad integracją dużej grupy podopiecznych oraz wypracowaną scenografię i piękne kostiumy;
 • Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Jeleśnia dla WTZ w Zembrzycach za pięknie wokalnie wykonane kolędy oraz wycinankowe baranki jako dopełnienie żywego aktora.

Nagrody zostały uroczyście wręczone 23.01.2016 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

 

NAGRODY UFUNDOWALI:

Burmistrz Miasta Żywiec – Antoni Szlagor

Starosta Powiatowy – Andrzej Kalata

Wójt Gminy Porąbka – Czesław Bułka

Wójt Gminy Lipowa – Jan Góra

Wójt Gminy Jeleśnia – Marian Czarnota

Wójt Gminy Milówka – dr Robert Piętka

Wójt Gminy Łękawica – Tadeusz Adam Tomiczek

Wójt Gminy Świnna – Henryk Jurasz

Wójt Gminy Czernichów – Adam Kos

Zajazd Beskidy – Elżbieta i Andrzej Szarek

Dyrektor MCK w Żywcu – Marek Regel

Galeria Art-Lud w Kobiernicach

POZOSTALI SPONSORZY:

Zakłady Mięsne w Żywcu – Wojciech Dobija

Zakłady Mięsne w Rajczy

Delikatesy w Kobiernicach – Władysław Piznal

Piekarnia-Cukiernia Gałuszka

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

PZOL Sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com