Podsumowanie Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię – wrzesień 2019

13 września 2019 roku po raz szósty Fundacja PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie zorganizowała Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Żywca oraz dr hab. n. med. Robert Pudlo ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Część naukowa odbyła się w Urzędzie Miejskim w Żywcu.

W otwarciu spotkania udział wzięli: Zastępca Burmistrza Miasta Żywca – Marek Czul, Prezes Fundacji – Ewa Ślepecka oraz Prezes Zarządu PZOL Sp. z o.o. – Marek Moszczak.

Mateusz Biernat, pedagog specjaliny oraz konsultant ds. studentów w kryzysie psychicznym w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wygłosił wykład pt. „Proces samostanowienia w powrocie do zdrowia”. W zastępstwie przedstawił także w skrócie opracowanie lek. Ewy Rudzkiej-Jasińskiej pt. „Doświadczenie psychiatry w pracy terapeutycznej z osobami w kryzysach psychicznych”.

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com