Podsumowanie Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię – wrzesień 2018

14 września 2018 roku po raz piąty Fundacja PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie zorganizowała Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Żywca oraz dr hab. n. med. Robert Pudlo ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Część naukowa odbyła się w Urzędzie Miejskim w Żywcu.

Dr hab. n. med. Robert Pudlo ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosił dwa wykłady pt. „Depresja” oraz „Zaburzenia snu i zaburzenia lękowe w populacji powiatu żywieckiego”. Lek. Marek Lubecki i lek. Bogumiła Lubecka przedstawili wyniki swojej pracy badawczej pt. „Ocena częstości występowania zaburzeń depresyjnych w populacji mieszkańców powiatu żywieckiego”.

16 września, przy okazji uroczystości dożynkowych na terenie Amfiteatru Pod Grojcem, zorganizowano wystawę prac pacjentów PZOL. Każdy miał możliwość skorzystania z materiałów informacyjnych dotyczących zaburzeń psychicznych.


Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com