Podsumowanie Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię 2017

 

17 września 2017 roku w Żywcu po raz czwarty Fundacja PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie zorganizowała Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Żywca oraz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii. Impreza odbyła się w Starym Zamku oraz na Placu Zamkowym w Parku Żywieckim.

Pan Adam Kasprzyk – pedagog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, superwizor, KBPN, Dyrektor Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej wygłosił wykład pt. „Dzieci i młodzież, a środki psychoaktywne – używanie, zagrożenia, pomoc”. Lucyna Parcia – specjalista terapii uzależnień, Kierownik Oddziału Dziennego PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim, wygłosiła wykład pt. „Współuzależnienie – jak rozpoznać, jak pomóc”.

Każdy miał możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą i psychologiem, dostępne były materiały informacyjne, a także zorganizowano wystawę prac pacjentów PZOL. Obchodom Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię towarzyszyła muzyka, a zebranych częstowano tradycyjną grochówką i chlebem ze smalcem.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com