Kurs tańca

Po raz drugi organizowany jest dla Pacjentów PZOL-u kurs tańca z wykorzystaniem choreoterapii. Kurs rozpoczął się w kwietniu i będzie trwał do końca listopada. Uczestniczy w nim 26 osób niepełnosprawnych psychicznie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Prowadzone są przez instruktora tańca towarzyskiego i sportowego, który jest również sędzią tańca towarzyskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Nauka tańca połączona jest z choreoterapią oraz muzykoterapią. Włączenie tych elementów do programu pozwala na uzyskanie zauważalnych efektów nie tylko w sferze wyuczenia pewnych technik poruszania się na w   tańcu, ale wpływa dodatnio na procesy poznawcze, emocjonalne i integracyjne. Taniec integruje grupę, poprawia komunikację, wyzwala spontaniczne zachowania. Pacjenci uczestniczący w zajęciach są bardziej radośni, podniosi się ich samoocena, zwiększa samoakceptacja. Na zajęciach tanecznych pacjenci uczestniczący w kursie wyróżniają się większą spontanicznością i ekspresją, prezentują również poznane kroki taneczne i zasady poruszania się w tańcu co zdecydowanie wpływa pozytywnie na docenienie siebie i wskazuje na budowanie się poczucia bezpieczeństwa.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com