II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Dnia 19 listopada 2013 roku odbyła się II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, z udziałem PZOL Sp. z o.o. – Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim.

 

W czasie spotkania mgr Elżbieta Trutkowska, Kierownik ds. Pielęgniarstwa, wygłosiła wykład pt. „Zaburzenia psychiczne – problemy pacjentów doświadczających przeżyć psychotycznych”.

Prof. dr. hab. n. med. Witold Lukas z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach omówił rolę lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i leczeniu chorób psychicznych, natomiast mgr Marek Moszczak, Prezes PZOL Sp. z o.o., wygłosił prelekcję na temat zastosowania zespołowej skali funkcjonowania pacjenta służącej do badania postępów w leczeniu schorzeń psychicznych u pacjentów leczonych w tej jednostce, opracowanej i wdrożonej w Zakładzie.

Liczne grono przedstawicieli administracji samorządowej, rządowej oraz jednostek ochrony zdrowia o profilu psychiatrycznym (z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego), biorące udział w spotkaniu, potwierdziło po raz kolejny ważkość społeczną problematyki schorzeń psychicznych.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com