I Integracyjny Turniej Gry w Boules

Dnia 22 maja 2014 na terenie Campingu Dębina w Żywcu odbył się I INTEGRACYJNY TURNIEJ GRY W BOULES pod hasłem „Integruj się z nami – rzucaj boulami”, organizowany przez Żywiecki Klub Boules oraz PZOL Sp. z o.o. W spotkaniu udział wzięli: pani Wioletta Śliż – Prezes Polskiej Federacji Petanque oraz pan Andrzej Śliż – Prezes Zarządu Klubu Żywieckiego Boules i inni. Przybyli również przedstawiciele lokalnej prasy („Dziennik Zachodni”, „Anioł Beskidów”).

Pacjenci Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, WOLOiZOL w Gorzycach oraz Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim utworzyli z pracownikami i terapeutami tych placówek oraz z trenerami Żywieckiego Klubu Boules 16 trzyosobowych, zgranych drużyn (łącznie 48 zawodników, w szerokim przedziale wiekowym).

Rozgrywkom towarzyszyła nie tylko znakomita pogoda, ale również bardzo miła atmosfera. Każdy mógł odzyskać siły dzięki ciepłemu posiłkowi oraz napojom. Gra w boules, poza zabawą, stanowi świetną terapię zajęciową, a także sprzyja integracji uczestników – pacjentów z personelem oraz środowiskiem lokalnym, zgodnie z mottem turnieju.

Po podsumowaniu wyników zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami:

  • I miejsce zdobyła drużyna Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie
  • II miejsce: drużyna PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim
  • III miejsce: drużyna Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie

Spotkania tego typu stają się już powoli swego rodzaju tradycją i na pewno będą kontynuowane. Organizatorzy mają nadzieję, że liczba uczestników nadal będzie systematycznie rosnąć.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com