Depresja i bezsenność w populacji mieszkańców powiatu żywieckiego

Na terenie powiatu żywieckiego trwa badanie naukowe mające określić, ile osób doświadcza na co dzień problemów ze zdrowiem psychicznym. Specjaliści skupiać się będą na bezsenności, stanach depresyjnych i lękowych. „Dowiemy się ile osób faktycznie potrzebuje fachowej pomocy medycznej a ile z tej pomocy korzysta” – mówi Bogumiła Lubecka, lekarz i członek zespołu badawczego. Wyniki mogą okazać się bardzo interesujące i przyczynić do popularyzacji dbania o zdrowie psychiczne mieszkańców Powiatu Żywieckiego. To bardzo ważne, ponieważ naukowcy biją na alarm: do roku 2020 depresja stanie się w skali świata drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wynikającej ze stanu zdrowia. Wyprzedzać ją będą tylko choroby układu krążenia. „Żyjemy w czasach, kiedy leczenie chorób psychicznych nie powinno być dla nikogo wstydem” – dodaje lek. Lubecka.

Badania odbywają się z inicjatywy Katedry Psychiatrii w Tarnowskich Górach oraz Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy udziale PZOL Sp. z o.o. – Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całkowicie anonimowych badaniach, dzięki którym mieszkańcy powiatu przyczynią się do poprawy sytuacji leczenia zaburzeń psychicznych w swoim regionie. Ankiety można odebrać i złożyć w Urzędzie Miasta w Żywcu (Dziennik Podawczy) oraz w sekretariacie PZOL Sp. z o.o. (Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 7). Więcej informacji odnośnie odbioru oraz złożenia ankiet można uzyskać pod nr tel. 33 866 13 49/50, wew. 13.

Depresja i bezsenność w populacji mieszkańców powiatu żywieckiego
artykuł ukazał się w: „Nad Sołą i Koszarawą”, 15.03.2017, nr 6 (445)
zobacz

Tytuły prac badawczych

1. OCENA DYSPROPORCJI POMIĘDZY CZĘSTOŚCIĄ WYSTĘPOWANIA ZABUREŃ DEPRESYJNYCH A KORZYSTANIEM Z PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POPULACJI MIESZKAŃCÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO

dr hab. n. med. Robert Pudlo, Konsultant Wojewódzki w dz. Psychiatrii dla województwa śląskiego

Katedra Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Tarnowskie Góry

Asystenci: lek. Bogumiła Lubecka, lek. Marek Lubecki

2. ZABURZENIA SNU I ZABURZENIA LĘKOWE W POPULACJI POWIATU ŻYWIECKIEGO

dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Zabrzu (ŚUM w Katowicach)

 

Cel badań

Celem badań jest ustalenie, jaka jest chorobowość wybranych jednostek chorobowych i jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na opiekę psychiatryczną w rejonie objętym badaniem.

Z prowadzonych dotychczas badań na terenie kraju wynika, że liczba osób potrzebujących takiej pomocy wielokrotnie przewyższa liczbę leczonych. Efektem tego jest stałe niedoszacowanie potrzeb zdrowotnych w zakresie psychiatrii, co również przekłada się na skutki ekonomiczne (niskie nakłady na psychiatrię w Polsce).

 

Dlaczego wybrano Powiat Żywiecki

Powiat Żywiecki ze względu na swoje położenie i strukturę geograficzną oraz charakterystykę demograficzną został uznany za optymalny rejon do przeprowadzenia tego typu badań przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach decyzją z dnia 28.04.2016 r., na podstawie opinii Wydziałowej Komisji ds. Nauki i włączony do prac statutowych ŚUM.

Mimo charakteru lokalnego badań, wyniki ich będą miały znaczenie dla całego Śląska. Aby było możliwe wykorzystanie takich danych, konieczne jest przeprowadzenie badań terenowych.

 

Zakres badań

Prace badawcze zostały rozpoczęte się w lutym 2017 roku. W związku z faktem, że badanie będzie dotyczyło znacznej ilości mieszkańców powiatu, przedstawiciele katedr ŚUM zwrócili się w pierwszej kolejności z informacją w tej sprawie do samorządów terytorialnych (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta). Badania obejmą osoby dorosłe. Prowadzącym badania zależy na tym, aby można było dotrzeć do grup społecznych nie tylko leczonych w poradnictwie psychiatrycznym, lecz także do osób, które dotychczas z takiej pomocy nie korzystały. Stąd pomysł, aby narzędzia badawcze były rozprowadzane zarówno z pośrednictwem placówek/jednostek lokalnej służby zdrowia (praktyki lekarzy rodzinnych, poradnie medycyny pracy, zespoły opieki zdrowotnej, Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego, inne), lecz także przez administracyjne agendy samorządowe (np. biura pośrednictwa pracy) czy kierownictwa zakładów.

 

Narzędzia badawcze

Do przeprowadzenia badań zostaną użyte ankiety anonimowe, opracowane przez katedry wymienione wyżej. Wypełnienie ankiet ma charakter dobrowolny.

foto Maciej Matlak

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com