Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Dnia 7 czerwca 2018 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PZOL Sp. z o.o.
W trakcie obrad zostały zatwierdzone uchwały dotyczące działalności Spółki za rok 2017 oraz wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Do organów Spółki zostały wybrane następujące osoby:

Zarząd:
1. Marek Moszczak – Prezes Zarządu
2. Jolanta Janik – Członek Zarządu
3. Elżbieta Stachura-Pindel – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
1. Krzysztof Frank
2. Karol Stasica
3. Marek Piekarski

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com