Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego

Marek Zimnal

 Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego można się kontaktować:

Osobiście:

  • w gabinecie Rzecznika – budynek administracji – I piętro, pokój nr 11: w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach: 0730 – 1230
  • w oddziałach – podczas wizyty Rzecznika w godzinach: 1230 – 1530

Telefonicznie:

33 866 13 49, tel. wew. 21 lub bezpośrednio z oddziałów: 21

Pisemnie:

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
PZOL Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7
34-312 Międzybrodzie Bialskie

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., Nr 1878 ze zm.), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu
    i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 w godz. 08.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku

                                                                                     e-mail: sekretariat@rpp.gov.pl

 

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com