Podsumowanie XI Przeglądu Widowisk Jasełkowych w 2019

W dniu 18.01.2019 roku odbył się XI Przegląd Widowisk Jasełkowych Placówek Opiekuńczo-Leczniczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Godów Żywieckich 2019, prowadzony przez Ryszarda Strońskiego. Patronat honorowy objęli: Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki oraz Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca. Przegląd został zorganizowany przez PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego, Fundację PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Jury w składzie: Ewa Tomaszewska (przewodnicząca), Ewa Krzak i Mieczysław Klimek, obejrzało 9 zespołów. W związku z wysokim poziomem prezentacji po długiej i burzliwej naradzie Jury, postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I nagrodę Burmistrza Miasta Żywca i Nagroda Starosty Powiatu Żywieckiego, dla zespołu „Otwarte Serca” z Żywca za wielość postaci scenicznych tworzonych w zgranym zespole, z zaskakującymi, dowcipnymi i odważnymi scenami, w których realizowane było przymierze terapeutyczne, za szlachetne przesłanie, za bogactwo muzycznych odniesień od jazzu, przez tradycję do rocka, a nade wszystko za radość i pozytywną energię, która udzielała się publiczności.
  • II miejsce Jury zdecydowało się przyznać ex aequo zespołom:

– Nagroda Burmistrza Miasta Żywca dla zespołu „Radość” z Bielska-Białej za działania teatralne wydobywające z aktorów to, co najlepsze, ich swobodę na scenie, ciekawe kostiumy i wykorzystanie tradycyjnych elementów kolędniczych
oraz
– Nagroda Wójta Gminy Świnna dla zespołu „Akordy” z Łodygowic za przeniesienie kolędowania do Krakowa z wykorzystaniem małopolskiej tradycji szopkarskiej ze wspaniałymi lalkami postaci – symboli Krakowa jak Lajkonik, Smok Wawelski, kwiaciarki, gołębie itp.

  • III miejsce ex aequo zespołom:

– Nagrodę Wójta Gminy Czernichów przyznano Grupie Teatralnej Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Międzybrodzia za podjęcie trudnego wyzwania realizacji sztuki ludowego autora Juliana Reimschüssela, która stawiała wymóg grania gwarą, za zbudowanie przekonujących postaci scenicznych i wykorzystanie góralskich tańców i muzyki.
oraz
– Nagroda Wójta Gminy Porąbka dla zespołu WTZ Zembrzyce za autorską, prostą a przejmującą opowieść o walce Dobra ze Złem z przesłaniem niosącym wiarę w zwycięstwo Dobra.

  • 4 równorzędne wyróżnienia:

– Wyróżnienie i nagroda Wójta Gminy Wójta Gminy Jeleśnia dla zespołu „Włóczykije” z Żywca za wprowadzenie do działań scenicznych symbolu i metafory, za wykorzystanie muzyki klasycznej i podjęcie współczesnych wątków wprowadzonych do tradycyjnego kolędowania.

– Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Węgierska Górka przyznano zespołowi „Anioły z Górek” ze Spytkowic za przywołanie tradycyjnego kolędowania z postaciami takimi, jak Turoń, Żyd, Śmierć, Gwiazda, szopka.

– Wyróżnienie i nagrodę Wójta Gminy Lipowa dla grupy „Wapienickie Anioły” za muzykalność, hieratyczne tańce i narrację obrazami scenicznymi.

– Wyróżnienie i nagroda Wójta Gminy Milówka przyznane zostało zespołowi „Jestem” z Bielska-Białej za autentyzm, przeniesienie we współczesność Bożonarodzeniowego przesłania, ale także za samodzielność i zespołowość.

Nagrody zostały uroczyście wręczone 18.01.2019 o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

NAGRODY UFUNDOWALI:

Burmistrz Miasta Żywiec – Antoni Szlagor

Starosta Powiatowy – Andrzej Kalata

Wójt Gminy Czernichów – Barbara Kos-Harat

Wójt Gminy Lipowa – Jan Góra

Wójt Gminy Milówka – dr Robert Piętka

Wójt Gminy Porąbka – Paweł Zemanek

Wójt Gminy Świnna – Henryk Jurasz

Wójt Gminy Jeleśnia – Anna Wasilewska

Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik

Poseł na Sejm – Małgorzata Pępek

Anonimowi darczyńcy

POZOSTALI SPONSORZY:

Delikatesy w Kobiernicach – Władysław Piznal

Piekarnia Parowa Jan Gałuszka w Żywcu – Sylwia Krębuszewska-Kozieł

Zakłady Mięsne w Żywcu – Wojciech Dobija

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

PZOL Sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com