Odwiedziny i przepustki pacjentów

Informujemy, że w Placówce zostają przywrócone odwiedziny oraz wyjazdy na przepustki.

Warunkiem wyjazdu na przepustkę jest brak infekcji u pacjenta oraz w miejscu, do którego ma się udać pacjent.

W czasie odwiedzin w Placówce należy stosować się do następujących zasad:

  • zgłosić odwiedziny na portierni,
  • zdezynfekować ręce przed wejściem na oddział,
  • zachować minimum 1,5 m dystans od innych osób,
  • pomieszczeniach oddziałów założyć maseczkę zasłaniającą usta i nos,
  • jednocześnie pacjenta mogą odwiedzać dwie osoby.
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com