KONKURS OFERT: budowa dźwigu osobowego

PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim, ul. Graniczna 7, ogłasza „Konkurs ofert” na roboty budowlane związane z budową dźwigu osobowego czteroprzystankowego przy budynku B na terenie naszej Firmy.

Prace wykonywane będą w dwóch etapach:
I etap od 15.08.2017 do 15.11.2017r. – stan surowy,
II etap od 15.03.2018 do 15.08.2018r. – montaż dźwigu i prace wykończeniowe.

Kryteria:
cena – 90%
gwarancja – 10%

Wykonawcy składający oferty winni wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN.
Oferty należy składać w sekretariacie Firmy, pokój nr 2 –  budynek D (administracyjno-gospodarczy) do dnia 07.08.2017r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2017r. godz. 11.15, pokój nr 3 bud. D.
Do wglądu – dokumentacja techniczna, pokój nr 3.

Osoby do kontaktów z wykonawcami:
Henryk Chaberski, tel. 604 26 86 93 lub 33 866 13 49, wew. 14
Krzysztof Zając, tel. 517 74 44 08 lub 33 866 13 49, wew. 14

Dokumenty do pobrania:
1. Istotne warunki zamówienia,
2. Kryteria i metody oceny,
3. projekt umowy,
4. Druk – OFERTA,
5. Przedmiar robót – ślepy kosztorys.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com