Jasełka 2014

W dniu 31.01.2014 roku odbył się przegląd widowisk jasełkowych placówek Opiekuńczo-Leczniczych oraz warsztatów terapii zajęciowej, pod patronatem ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego – Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Andrzeja Zielińskiego – Starosty Żywieckiego oraz Antoniego Szlagora – Burmistrza Miasta Żywca w ramach Godów Żywieckich 2014, organizowany już po raz szósty przez PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim wraz z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

W przeglądzie wzięło udział siedem zespołów z ośmiu placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi:

– „Włóczykije” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu

– „Radość” – Dom Pomocy Społecznej z Bielska – Białej

– Grupa teatralna „Jestem” z WTZ z Bielska-Białej

– „Przyjaciele” – Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach

– „Akordy Percordy” z Łodygowic

– „Kera-Kleo” z Radwanowic

– „Żółta Ciżemka” z Chełmka

 

Na koncercie galowym obecni byli: ks. inf. Władysław Fidelus z parafii rzymsko-katolickiej Narodzenia NMP w Żywcu, proboszczowie parafii żywieckich, przedstawiciele władz samorządowych i gospodarczych oraz przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych. Galę uświęciło widowisko jasełkowe zaprezentowane przez pacjentów PZOL Sp. z o.o. w Międzybrodziu Bialskim przygotowane przez grupę terapeutów zajęciowych.

 

Jury w składzie: Ewa Tomaszewska (przewodnicząca), Mieczysław Klimek i Zbigniew Micherdziński w dniu 31 stycznia 2014 obejrzało 7 zespołów reprezentujących województwa: śląskie i małopolskie. Jury dokonało oceny oraz następującego rozdziału nagród:

 

• I miejsce i nagrodę wójtów gmin: Porąbki i Świnna, przyznano zespołowi AKORDY Z PERCORDY Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach, za spójne, prawdziwie teatralne przedstawienie, za szacunek dla tradycji obrzędowej i teatralnej, olśniewające anioły i za wspólnotę aktorów i opiekunów wyrażającą się w pokazaniu idei pomocowości w relacji terapeutycznej;

• II miejsce i nagrodę wójta gminy Czernichów, przyznano zespołowi PRZYJACIELE Z Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach za: szczerość, autentyczność i bardzo osobistą wypowiedź teatralną oraz za wyraźny głos przeciw wykluczeniu;

• III miejsce ex quo dwa zespoły:

– nagroda wójta gminy Milówka dla zespołu WŁÓCZYKIJE ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu za: plastykę teatralną, wiele twórczych pomysłów inscenizacyjnych, za piękny taniec życia z ukwieconym wózkiem i dynamiczny finał;

oraz

– nagroda wójta gminy Lipowa dla zespołu ŻÓŁTA CIŻEMKA Warsztatu Terapii Zajęciowej z Chełmka za: dynamiczny i przemyślany ruch sceniczny, choreografię oraz popisowe role aktorskie Turka, Żyda, Śmierci, Heroda;

 

Statuetki „Gabrielki” wykonane przez Małgorzatę Gabriel, ufundował, pan Czesław Bułka, wójt gminy Porąbka.

 

Przyznano także trzy wyróżnienia:

1. Nagrodę – wyróżnienie ufundowaną przez panią poseł Małgorzatę Pępek przyznano grupie JESTEM ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” z Bielska-Białej za: humor i radosne uczestnictwo w teatralnej zabawie, które udzielało się publiczności;

2. Nagrodę – wyróżnienie ufundowaną przez wójta gminy Łękawica przyznano zespołowo RADOŚĆ z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości z Bielska-Białej za: zwartą inscenizację i pięknie wykonaną kołysankę „Zaśnij, maleńki, zaśnij”;

3. Nagrodę – wyróżnienie wójta gminy Węgierska Górka dla zespołu KERA-KELO ze świetlicy terapeutycznej w Radwanowiach za: podtrzymywanie tradycji kolędowania.

 

Nagrodę specjalną ufundowana przez Burmistrza Miasta Żywca, Antoniego Szlagora, przyznano zespołowi z Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim za zainspirowanie powstania tego Przeglądu, który dał tak wiele radości uczestnikom i widzom, za działania integrujące środowisko i zacierające bariery, a także za wieloletnią kreatywność teatralną, której świeżość od lat zaskakuje widzów.

 

SPONSORZY:

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA ANTONI SZLAGOR

PANI POSEŁ NA SEJM RP MAŁGORZATA PĘPEK

WÓJT GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

WÓJT GMINY ŚWINNA HENRYK JURASZ

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA STANISŁAW BACZYŃSKI

WÓJT GMINY LIPOWA STANISŁAW CAPUTA

WÓJT GMINY PORĄBKA CZESŁAW BUŁKA

WÓJT GMINY MILÓWKA ROBERT PIĘTKA

WÓJT GMINY CZERNICHÓW ADAM KOS

PIEKARNIA GAŁUSZKA, PANI KRĘPUSZEWSKA

PIEKARNIA CZERNICHÓW, PANI BRONOWSKA

DELIKATESY W KOBIERNICACH, PAN WŁADYSŁAW PIZNAL

ZAKŁADY MIĘSNE DOBIJA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI ŻYWIECKIEJ, PANI WŁADYSŁAWA DEKA

PRZEDSIĘBIORSTWO SILESIA

REGIONALNY OŚRODEK KULTUR

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com