III Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Dnia 17 października 2014 roku odbyła się III Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, w której wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego. Eliminacje miały miejsce początkowo w poszczególnych powiatach, a zakończenie imprezy i ogłoszenie wyników nastąpiło 7 listopada 2014 roku w Bielsku-Białej. Gospodarzem przedsięwzięcia na poziomie regionalnym było tym razem tamtejsze Starostwo Powiatowe.

Zestawy pytań o znacznym stopniu trudności przygotowała Akademia Techniczno-Humanistyczna z Bielska-Białej. W organizacji części eliminacji w powiecie żywieckim miał swój udział PZOL Sp. z o.o. – Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Międzybrodziu Bialskim, którego przedstawiciel uczestniczył w obradach Komisji Konkursowej, a pacjenci Zakładu, pod kierownictwem Działu Rehabilitacji Psychiatrycznej, w ramach terapii zajęciowej, przygotowali upominki dla uczestników Olimpiady – w postaci pięknych wyrobów artystycznych. Gospodarze powiatu żywieckiego, doceniając walory tych prac, dali temu wyraz w postaci podziękowania dla twórców tych dzieł, pacjentów i pracowników PZOL Sp. z o.o.

Należy zaznaczyć, że organizowanie Olimpiad Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym stało się już tradycją na terenie regionu żywiecko-cieszyńsko-bielskiego. Działalność ta stanowi istotny sukces na rzecz informowania społeczności lokalnych o problematyce chorób psychicznych, będąc kolejnym ważnym krokiem w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w obszarach działania samorządów terytorialnych.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com