Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Każdy nowoprzyjęty Pacjent jest zapraszany do pracowni terapii zajęciowej, gdzie zapoznawany jest z ofertą zajęć. Na podstawie obserwacji, wywiadów, analizy dokumentacji medycznej i socjalnej oraz informacji ze spotkań zespołu terapeutycznego, instruktor sporządza zalecenia. Uwzględniają one przedchorobowe oraz aktualne zainteresowania i zdolności Pacjenta.

CELE:

– aktywizacja Pacjenta

– przywracanie umiejętności utraconych w wyniku długotrwałej choroby

– zrozumienie własnych potrzeb

– odzyskanie wiary w siebie

Terapeuta stosuje urozmaicone metody i formy pracy, zachęca Pacjenta do zajęć oraz udziela mu pomocy i wsparcia.

 

OFERTA TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

• arteterapia – rysunek, malowanie, wyklejanki
• muzykoterapia – aktywna (śpiewanie), bierna (słuchanie muzyki)
• robótki ręczne – wyszywanie, szycie, reperowanie, prucie, robótki na drutach, robótki szydełkowe, majsterkowanie, bibułkarstwo
• biblioterapia – aktywna (czytanie prasy i książek, pisanie, korespondencja), bierna (słuchanie czytanych przez inne osoby książek i gazet)
• zajęcia świetlicowe – oglądanie programów telewizyjnych i filmów, gry w karty, gry planszowe
• psychodrama – występy, przygotowywanie przedstawień
• psychoterapia elementarna – indywidualna rozmowa z Pacjentem
• zajęcia kulinarne – gotowanie, smażenie, pieczenie ciast itp.
• spacery, wyjścia rekreacyjne
• ergoterapia – prace zewnętrzne: pielęgnacja kwiatów, dyżury porządkowe i inne
• wyjazdy – wycieczki, wyjazdy indywidualne
• imprezy oddziałowe, zabawy – imprezy organizowane w oddziale z poczęstunkiem, muzyką i śpiewem, imprezy taneczne
• podstawy stolarstwa – przycinanie i obróbka drewna, wykonywanie z drewna: karmników budek dla ptaków, półek, ramek na obrazy itp.
• majsterkowanie
• modelarstwo – budowa modeli latających z zestawów, budowa modeli kartonowych

 

GABINET PSYCHOLOGA

CELE:

• diagnostyka psychologiczna

• poprawa lub utrzymanie optymalnego stanu funkcjonowania psychicznego i społecznego

• zapobieganie nawrotom choroby

OFERTA GABINETU PSYCHOLOGA:

• zajęcia psychoterapeutyczne, diagnozowanie
• psychoterapia indywidualna i grupowa
• psychoedukacja
• zajęcia usprawniające, rozwijające funkcje poznawcze i aktywność społeczną

 

KONTAKT:

tel. 33 866 13 49 /50

Terapia zajęciowa:

Oddział A1, tel. wew. 19

Oddział A2, tel. wew. 41

Oddział C1 i C2, tel. wew. 45

Gabinet psychologa:

Oddział A1, tel. wew. 19

Oddział C2, tel. wew. 29

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com