Komunikat w sprawie COVID-19

Od dnia 17.03 br. obowiązuje
ZAKAZ  WSTĘPU  NA  TEREN  ZAKŁADU

za wyjątkiem:

pracowników, mieszkańców, służb ratowniczych i mundurowych,

kontrahentów, pracowników poczty oraz przewoźników.

 

Uzyskanie bezpośredniej informacji dotyczącej pacjenta

przez osoby upoważnione lub przekazanie niezbędnych artykułów,

tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z kierownikiem danego oddziału.

Uwaga! Każda paczka po przekazaniu personelowi podlegać będzie dezynfekcji

oraz kwarantannie przez 3 dni. Prosimy zatem, aby nie umieszczać

w paczkach rzeczy o krótkim okresie ważności.

SPRAWDŹ NUMERY TELEFONÓW

 

Ponadto,

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju:

– PZOL Sp. z o.o. ogranicza do niezbędnego minimum udzielanie świadczeń

wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego;

wprowadza się zakaz odwiedzin oraz wyjazdów pacjentów na przepustki do odwołania;

– wszystkie sprawy mogą być załatwiane jedynie telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową.

 

Telefoniczna porada lekarza, psychologa i psychoterapeuty

Informujemy o możliwości otrzymania porady lekarskiej (wraz z e-receptą), psychologicznej oraz odbycia sesji psychoterapeutycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego telefonicznie – dla pacjentów kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym lub planem terapii i zdrowienia, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żywcu  33 432 28 46
Oddział Dzienny Psychiatryczny w Żywcu  33 432 28 47
Gabinet Fizjoterapii  33 866 13 49, wew. 31
Oddział Psychiatryczny  33 866 13 49, wew. 24

 

Serwis Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczący zdrowia psychicznego

i wsparcia psychospołecznego w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19) zaleca:

Należy w czasie trwania izolacji pozostać w kontakcie i utrzymywać swoją sieć kontaktów społecznych. Nawet gdy jest się odizolowanym, należy starać się jak tylko to możliwe zachować swój osobisty sposób spędzania dnia lub wypracować nową kolejność codziennych czynności. Jeśli istnieją zalecenia ze strony władz medycznych co do ograniczenia fizycznego kontaktu społecznego w celu powstrzymania epidemii, można pozostać w kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, wideokonferencji i telefonu.

Trzeba zwracać uwagę na własne potrzeby i uczucia. Należy angażować się w zdrowe zajęcia, które dana osoba lubi i są dla niej relaksujące. Ćwiczyć regularnie, zachować rytm snu i aktywności dziennej i zdrowo się odżywiać.
Nieomal stały dopływ wiadomości o epidemii może wywoływać u każdego człowieka niepokój lub poczucie bycia pod wpływem stresu. Należy szukać aktualizacji informacji i praktycznych wskazówek w określonych porach dnia. Zapoznawać się z informacjami udostępnianymi przez pracowników ochrony zdrowia, na stronach WHO i unikać przyjmowania i wsłuchiwania się w niesprawdzone informacje, które powodują pogarszanie się samopoczucia.

Materiały edukacyjne i zawierające wskazówki postępowania dla ogółu społeczeństwa jak i dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia w czasie epidemii (w języku angielskim) są udostępnione do pobrania ze strony Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 Telefoniczna Informacja Pacjenta
800-190-590

Powrót do Wydarzeń

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com